Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Mindre fiber ga mindre forstoppelse

Mindre fiber ga mindre forstoppelse

En forskergruppe fra Singapore ønsket å teste om redusert inntak av fiber i kostholdet kunne være nyttig for personer som har forstoppelse av ukjent grunn. Med på studien var 63 personer mellom 20 og 80 år. De ble bedt om å spise et kosthold uten fiber i to uker, inkludert grønnsaker, frokostblandinger, frukt, helkornbrød og brun ris. De som var vegetarianere, ble bedt om å spise hvit i stedet for brun ris, loff i stedet for helkornbrød og å bruke bønner i ulike bearbeidete produkter som proteinkilde. Etter to uker skulle alle deltakerne redusere fiberinntaket i forhold til sitt normalkosthold inntil de fant et nivå de opplevde som akseptabelt for mage- og tarmfunksjonen.

Pasientenes symptomer ble nedtegnet etter én og seks måneder. Etter seks måneder spiste 41 av dem fremdeles et kosthold uten fiber, 16 hadde redusert fiberinntaket sitt, og seks hadde vendt tilbake til et høyt fiberinntak av religiøse eller personlige grunner. Pasientene som hadde kuttet ut eller redusert inntaket av fiber, merket betraktelig bedring i sine symptomer, mens de som fortsatte på et høyfiberkosthold, ikke merket noen endringer. Blant dem som helt kuttet ut fiber, økte frekvensen av toalettbesøk med avføring fra nesten hver fjerde dag i snitt til en gang per dag. De som reduserte fiberinntaket noe, økte frekvensen av toalettbesøk fra hver fjerde til hver andre dag. De som holdt fast ved et høyt fiberinntak, hadde ikke mer enn ett toalettbesøk hver sjuende dag både før og etter studien. Forstoppelse uten kjent årsak kan derfor i mange tilfeller bedres effektivt ved å kutte ut eller redusere mengden fiber i kostholdet. IM

Kilde:

Ho K-S, Tan CYM, Daud MAM mfl. Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation and its associated symptoms. World Journal of Gastroenterology 2012; 18: 4593-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3435786/

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar