Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Mindre stress gir sjeldnere tilbakefall av brystkreft

Mindre stress gir sjeldnere tilbakefall av brystkreft

Amerikanske forskere ønsket å teste om psykologiske ferdigheter kunne redusere forekomsten av tilbakefall av kreft. I en kontrollert undersøkelse av 227 kvinner med nylig påvist brystkreft ble det trukket lodd om hvilken halvpart som skulle læres opp i psykologiske ferdigheter for å redusere stressnivået. Den gjenværende halvparten ble kun diagnostisert og fulgt over tid. Etter 11 år viste det seg at en lavere andel av kvinnene som ble opplært i stressmestring, hadde fått tilbakefall av kreft. Også blant de kvinnene som fikk tilbakefall, ble det funnet økt overlevelse blant dem som kunne stressmestring. IM

Kilde: Andersen BL, Thornton LM, Shapiro CL mfl. Biobehavioral, immune, and health benefits following recurrence for psychological intervention participants. Clin Cancer Res 2010; 16: 3270-8.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier

Legg igjen et svar