Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > MMR-lege frikjent i britisk høyesterett

MMR-lege frikjent i britisk høyesterett

Den britiske forskeren og indremedisineren Andrew J. Wakefield publiserte i 1998 en fagartikkel hvor han drøftet muligheten for at MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder kan ha bidratt til autisme hos barn. Artikkelens to andre hovedforfattere var pensjonert professor i mage- og tarmsykdommer hos barn (pediatrisk gastroenterologi) John Walker-Smith og professor i pediatri og barnehelse Simon Murch.

Artikkelforfatterne ble klagd inn for Medisinsk råd (General Medical Council, GMC), en institusjon som både utsteder og kan inndra lisenser (tillatelser) til alle leger som ønsker å praktisere medisin i Storbritannia. GMC har også juridiske rettigheter og kan fungere som en domstol. Etter en omfattende høring over flere år ble Wakefield og Walker-Smith fratatt sine legelisenser, mens Murch bare fikk kritikk. Walker-Smith anket avgjørelsen til britisk høyesterett. Denne saken er viet et stort oppslag i VOF nr. 1/2012, og en dobbelt så lang versjon finnes på vår nettside.

I mars 2012 ble Walker-Smith frikjent av høyesterett. Dommeren tilsidesatte GMCs påstand om yrkesmisbruk, og høyesterett advarte GMC mot å forfølge leger som arbeidet med MMR og autisme. Dommeren mente at avgjørelsen var feilaktig og omgjorde vedtaket om å frata ham lisensen, slik at han er fri til å praktisere medisin igjen. Dommeren mente også at prosessen i GMC hadde vært utilstrekkelig og overfladisk på en rekke områder og at institusjonen hadde kommet til feil konklusjon. Dommeren foreslo også endringer i måten GMCs høringer blir gjennomført på, slik at leger i framtiden ikke skal bli feilaktig dømt i liknende saker. IM

Kilde:

MMR doctor wins High Court appeal. BBC News 2012; 7. mars (www.bbc.co.uk/news/health-17283751).

Annonse:
You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar