Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > MMR-vaksine og autisme

MMR-vaksine og autisme

Forekomsten av autisme har økt sterkt de siste tiåra i alle utviklede land. Årsaken(e) til dette er omdiskutert. Vaksiner mot MMR (meslinger, kusma og røde hunder) har stadig vært framme i diskusjonen. En gruppe forskere fra en stiftelse i USA har publisert en studie som nok en gang antyder at MMR-vaksinen kan være én årsak, i tillegg til vaksiner mot vannkopper og hepatitt A (leverbetennelse). Nærmere bestemt lurer de på om nye produksjonsmetoder for vaksiner kan forklare deler av årsaken.

Tidligere brukte industrien dyreceller til å produsere vaksiner, men for noen tiår siden gikk den over til å bruke celler fra menneskefostre. Kan det være at skadelige stoffer fra den nye produksjonsprosessen finnes i vaksinene? Forskerne brukte offentlig statistikk for autismefrekvens for USA, vestlige Australia, Storbritannia og Danmark. For hver av disse landene tok de utgangspunkt i perrioden da autismekurven hadde økt kraftig. Det viste seg å være klart sammenfall mellom disse ”økningsårene” og introduksjon av nye vaksinetyper eller økte doser av de eksisterende, alt produsert med fosterceller fra mennesker. Økningen i autisme skjedde i USA rundt 1980–1981, 1988–1989 og 1996, i Storbritannia 1987, i vestlige Australia i 1990–1991 og i Danmark 1987–1988. Endringer i diagnosekriterier for autisme kunne ikke forklare ”økningsårene” i det statistiske materialet. Denne studien viser kun samvariasjoner, ikke årsaksforhold. Forskerne kunne imidlertid ikke avvise muligheten for at nye produksjonsmetoder for barnevaksiner kan være en årsaksfaktor. Det er imidlertid nødvendig med flere studier for å komme til bunns i dette temaet. Ifølge forskerne er det enkelt å gå tilbake til den gamle produksjonsmetoden som baserer seg på dyreceller. IM

Kilde:

Deisher TA, Doan NV, Omaiye A mfl. Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979. Journal of Public Health and Epidemiology 2014; 6: 271-86.

http://www.academicjournals.org/journal/JPHE/article-abstract/C98151247042

Annonse:
You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar