Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Mobilbruk og hjernesvulst

Mobilbruk og hjernesvulst

Forskere har i mange år lurt på om stråling fra mobiltelefoner over tid kan bidra til utvikling av hjernesvulster. Indiske forskere har gått gjennom faglitteraturen og foretatt en samlestudie (metaanalyse) av eksisterende forskning. Metaanalysen inkluderte 22 studier der forskere sammenliknet en gruppe syke personer med en kontrollgruppe (case-kontroll-studier). Totalt var over 48 000 mennesker fra 1966 til 2016 inkludert. Det ble funnet at omfattende prating i mobiltelefon økte risikoen for å utvikle hjernesvulster over tid. Dette gjaldt både de som prater mye og generelt for dem som hadde brukt mobiltelefon lenge. Tendensen var tydelig for dem som hadde brukt mobiltelefon over ti år eller mer.

Studier med høy kvalitet hadde tendens til å finne større risiko enn studier med lavere kvalitet, og forskning finansiert av det offentlige, hadde høyest kvalitet. Offentlig finansiert forskning hadde derfor størst sannsynlighet for å finne økt risiko, mens studier finansiert av industrien hadde tendens til å undervurdere risikoen. IM

Kilde:

Prasad M, Kathuria P, Nair P mfl. Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes. Neurological Sciences 2017; 38: 797–810. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/28213724/

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar