Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Mobilmaster og rumpetroll

Mobilmaster og rumpetroll

En rekke populasjoner av amfibier som frosk og padder har gått tilbake de siste årene, og det er foreslått at stråling fra mobiltelefonmaster kan være én av flere faktorer bak denne tilbakegangen. En spansk forsker har undersøkt effekten av mikrobølgestråling på rumpetroll av vanlig frosk i en virkelig situasjon 140 meter fra flere mobiltelefonmaster (basestasjoner). Eksperimentet varte i to måneder, fra eggfasen til rumpetrollene var klare til omdanning til frosker. Han sammenliknet effekten av stråling på 70 rumpetroll i en beholder med 70 rumpetroll i en annen, strålingssikker beholder (utformet som ”Faradays bur”).

I den eksponerte gruppa ble det observert dårligere koordinering av bevegelsene. Veksten var uregelmessig over tid og førte til både store og små rumpetroll, og dødeligheten var høy (90 %). I kontrollgruppa var koordineringen av bevegelser normal, den fysiske utviklingen foregikk normalt over tid, og dødeligheten var lav (4,2 %).

Resultatene indikerer at stråling fra mobiltelefonmaster i en virkelig situasjon kan påvirke utviklingen og forårsake økt dødelighet av eksponerte rumpetroll. Forskeren mener at denne studien kan ha store følger for hva som kan skje i naturen ved stråleeksponering fra dagens mobiltelefonmaster. IM

Kilde: Balmori A. Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city furned into a laboratory. Electromagnetic Biology and Medicine 2010; 29: 31-5.

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar