Skip to main content

Mobilstråling og hodesvulster

 

En rekke studier har funnet sammenheng mellom bruk av trådløs kommunikasjon (mobiltelefoni, trådløse telefoner) og risikoen for å utvikle svulster i hodet. Like fullt har en del studier ikke funnet noen slik sammenheng. Hva kan dette skyldes? En gruppe italienske forskere foretok en nøye analyse av disse studiene.

De best utførte studiene som er uavhengig finansiert og ser eksponering for mobilstråler over tilstrekkelig tid til at svulster kan utvikle seg, finner økt risiko for å utvikle svulster på den siden av hodet som telefonen holdes. Dårligere utformede studier finansiert av firmaer med økonomiske interesser i utfallet finner ingen sammenheng og undervurderer risikoen. Imidlertid har forskerne funnet økt risiko for svulster etter mer enn ti års eksponering selv i disse ”negative” studiene.

Forskerne påpeker at selv en liten økning i risikoen kan få store samfunnsmessige konsekvenser fordi så store deler av verdens befolkning bruker trådløs kommunikasjon. De mener det er berettiget å anvende føre-var-prinsippet også i forbindelse med denne typen teknologi. IM

Kilde:

Levis AG, Minicuci N, Ricci P mfl. Mobile phones and head tumours. The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies – how do they arise? Environmental Health 2011; 10: 59.

LES OGSÅ  Stråling – en oversett årsak til atferdsproblemer?

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner