Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Mobilstråling og hodesvulster

Mobilstråling og hodesvulster

 

En rekke studier har funnet sammenheng mellom bruk av trådløs kommunikasjon (mobiltelefoni, trådløse telefoner) og risikoen for å utvikle svulster i hodet. Like fullt har en del studier ikke funnet noen slik sammenheng. Hva kan dette skyldes? En gruppe italienske forskere foretok en nøye analyse av disse studiene.

De best utførte studiene som er uavhengig finansiert og ser eksponering for mobilstråler over tilstrekkelig tid til at svulster kan utvikle seg, finner økt risiko for å utvikle svulster på den siden av hodet som telefonen holdes. Dårligere utformede studier finansiert av firmaer med økonomiske interesser i utfallet finner ingen sammenheng og undervurderer risikoen. Imidlertid har forskerne funnet økt risiko for svulster etter mer enn ti års eksponering selv i disse ”negative” studiene.

Forskerne påpeker at selv en liten økning i risikoen kan få store samfunnsmessige konsekvenser fordi så store deler av verdens befolkning bruker trådløs kommunikasjon. De mener det er berettiget å anvende føre-var-prinsippet også i forbindelse med denne typen teknologi. IM

Kilde:

Levis AG, Minicuci N, Ricci P mfl. Mobile phones and head tumours. The discrepancies in cause-effect relationships in the epidemiological studies - how do they arise? Environmental Health 2011; 10: 59.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar