Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Mobilstråling og spermiekvalitet

Mobilstråling og spermiekvalitet

Nok en studie viser at stråling fra trådløst kommunikasjonsutstyr kan ha negative konsekvenser for sædkvaliteten. Dette kommer fram i en australsk studie som har vurdert 27 studier som omhandler slik stråling på menns reproduksjonssystem.

Negative konsekvenser av eksponering ble påvist i 21 av studiene. Av disse 21 fant 11 av 15 som hadde undersøkt effekter på sædcellene, at kvaliteten var redusert. Sju av sju som hadde undersøkt produksjonen av reaktive oksygenforbindelser (frie radikaler), påviste en økning. Fire av fem studier fant skader på arvestoffet (DNA). Stråling fra trådløs kommunikasjon hadde redusert nivået av antioksidanter i seks av seks studier som undersøkte temaet, mens effekten av stråling ble redusert ved tilskudd av antioksidanter i de tre studiene som testet dette. I lys av dette mener forskerne at stråling fra mobiltelefoner gjør at mitokondriene ikke fungerer skikkelig, noe som fører til økt produksjon av frie radikaler. De anbefaler flere studier for å få bedre innsikt i hvordan vi påvirkes av denne typen stråling.

I en studie av forsøksmus fra India ble dyra eksponert for et signal på 900 MHz (tilsvarende GSM-frekvens) i 4–8 timer per dag i 35 dager. Eksponerte mus hadde tegn på oksidativ stress og DNA-skader som førte til lavere antall sædceller. IM

Kilder:

Houston BJ, Nixon B, King BV mfl. The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 2016; 152: R263–76. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711

Annonse:

Pandey N, Giri S, Das S mfl. Radiofrequency radiation (900 MHz)-induced DNA damage and cell cycle arrest in testicular germ cells in swiss albino mice. Toxicology and Industrial Health 2016. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0748233716671206

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar