Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Mobilstråling og stoffskifteproblemer

Mobilstråling og stoffskifteproblemer

Skjoldkjertelen sitter i halsen, og denne posisjonen kan tenkes å gjøre den ekstra sårbar for stråling når man prater i mobiltelefon (relativ nærhet til selve strålingskilden). For å undersøke dette har indiske forskere undersøkt mobilvaner og eventuelle skjoldkjertelproblemer hos 83 medisinerstudenter. Denne pilotstudien fant korrelasjon mellom total strålingseksponering fra mobiltelefon og økt nivå av tyroideastimulerende hormon (TSH), både hos dem som hadde en familiehistorikk med skjoldkjertelproblemer og for dem som ikke hadde det. IM

Kilde:

Baby NM, Koshy G, Mathew A. The effect of electromagnetic radiation due to mobile phone use on thyroid function in medical students studying in a medical college in south India. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 2017; 21: 797–802.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29285437

Legg igjen et svar