Skip to main content

Mobilstråling svekker effekten av antibiotika

Stråling fra mobiltelefoner og trådløse nettverk (WiFi) er av iranske forskere vist å påvirke bakteriers resistens mot antibiotika. Forskerne eksponerte bakteriene Listeria monocytogenes og Escherichia coli for signaler av typen 900 MHz fra mobiltelefoner og 2,4 GHz fra trådløs ruter. Dette gjorde bakteriene motstandsdyktige mot antibiotika. Dette vil potensielt kan ha store konsekvenser i en tid der 1) bruken av trådløs kommunikasjon øker voldsomt og 2) helsemyndighetene er opptatt av å motvirke resistens mot antibiotika.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


At antibiotika i mange tilfeller ikke lenger virker mot farlige infeksjonssykdommer, er et stort problem. Den nye forskningen indikerer at økt bruk av trådløs kommunikasjon kan bidra til resistensutvikling. Det er derfor viktig at uavhengige forskere får mulighet til å etterprøve denne iranske forskningen, slik at helsemyndighetene snarest mulig kan få et sikkert kunnskapsgrunnlag å handle ut fra. IM

Kilde:

Taheri M, Mortazavi SMJ, Moradi M mfl. Evaluation of the effect of radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi router and mobile phone simulator on the antibacterial susceptibility of pathogenic bacteria Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Dose-Response 2017; 15: 1559325816688527. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298474/Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner