Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Mobiltelefoner skader sædceller

Mobiltelefoner skader sædceller

Rundt 14 prosent av par i høy- og mellominntektsland har problemer med å få barn, men årsakene til dette anses å være ukjent. Siden bruk av mobiltelefoner er utbredt og flere studier indikerer at de påvirker sædkvaliteten, ønsket britiske forskere å foreta en systematisk vurdering (meta-analyse) av disse studiene. De fant snaut 1 300 deltakerne i ti studier hvor deltakerne var rekruttert fra fertilitetsklinikker og forsk-ningssentre. Eksponering for mobilstråling korrelerte med redusert bevegelighet og levedyktighet av spermier. Disse resultatene var konsistente på tvers av ulike typer studier (eksponering av sæd i reagensrør og av menn direkte). Studien underbygger derfor hypotesen at mobilstråling er negativt for sædkvaliteten, men forskerne påpeker at det trengs flere studier for å avklare de kliniske implikasjonene av dette for både menn med redusert fruktbarhet og den allmenne befolkninga. IM

Kilde:

Adams JA, Galloway TS, Mondal D mfl. Effect of mobile telephones on sperm quality: A systematic review and meta-analysis. Environmental International 2014; 70: 106-12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24927498

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar