Skip to main content

Moderne sosiale liv fører til isolasjon

Dagens sosiale liv avviker på en rekke måter sterkt fra det våre jaktende og sankende forgjengere opplevde. Dette kan være bakgrunnen for en rekke problemer i vår tid.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Til tross for at mange av oss er omgitt av mennesker på alle kanter, er sosial isolasjon og ensomhet et stort problem i moderne samfunn. Dette kan være en medvirkende årsak til at mange mennesker er deprimerte. Sosial isolasjon og ensomhet var ikke utbredt i jeger- og sankersamfunn, selv om de ble organisert på ulike måter.

Tradisjonelle samfunn er generelt preget av intimitet og stabilitet ved at folk lever i nær kontakt med flere venner og/eller slektninger i tiår. Selvsagt har også sosial intimitet negative sider, blant annet ved at det går utover privatlivet. I slike samfunn vet alle det meste om alle de andre. Dette fører til en stor grad av sosial kontroll. Dette slipper vi i moderne samfunn, noe som imidlertid har sin pris i form av utbredt sosial isolasjon og ensomhet.50

Kvinners liv

På 2000-tallet er 1950-tallets mønster med utearbeidende far og en hjemmearbeidende mor som passer barn, blitt et slags ideal for en del mennesker, noe man lengter tilbake til og tror vil løse mange av dagens sosiale problemer. Da glemmer man at en rekke mødre på denne tiden var svært misfornøyd med sin ”fastlåste” livssituasjon som det var vanskelig å bryte ut av. Å gjøre opprør mot dette livsmønsteret har vært en drivkraft for feminismen, og her får depå faglig grunnlag støttes av evolusjonsforskere.

Det angis å være ”naturlig” at moderne mødre som tar seg av barn hjemme, har større risiko for å utvikle depresjon enn kvinner som arbeider ute.1 Fortidas liv som jegere og sankere var mye mer variert enn dagens, og ikke minst bidro kvinner som levde i storfamilier, med mange ”hender” i det daglige arbeidet med barna. Kvinnene hadde ulike roller som søsken, mødre, bestemødre, naboer og venner.

Mange kvinner i dag mangler slike nære, sosiale nettverk i sin fysiske nærhet samtidig som de daglig har omsorg for barna når fedrene er på jobb, enten de kommer hjem hver kveld eller pendler. Mange menn lever ikke sammen med sine ektefeller og kvinnene er dermed i en helt annen situasjon enn det som har omgitt reproduksjon og barneomsorg i fortiden. Mange småbarnsfamilier i vår tid opplever hvor viktig sosial støtte fra slektninger og/eller venner kan være for å få endene til å møtes i en travel hverdag. Slik støtte antas å ha vært normaltilstanden i fortiden.

LES OGSÅ  Smarte folk har færre hjernekoblinger

Det kan også være sosialt stressende for mødre å stå opp tidlig hver dag, overlate barna til fremmede som noen ganger ikke kjenner dem, og arbeide lange dager. Dette avviker også fra det livet man kan antas å ha levd som jegere og sankere. Rent praktisk er utfordringen å finne en middelvei som gjør det mulig og tilfredsstillende for kvinner både å være arbeidende og mødre. En slik konklusjon vil de fleste i dagens sosialdemokratiske Norge ha lett for å skjønne, selv om den kan fungere som ”sosialt sprengstoff” i en rekke andre land.

Det er selvsagt ikke slik at alle kvinner med barn arbeide ute for å føle seg tilfreds, men et tett sosialt nettverk i hverdagen er åpenbart viktig. Antakelser og kunnskaper om våre forgjengeres sosiale liv sier ikke nøyaktig hvordan vi bør organisere samfunnet for at særlig kvinner skal få det mer tilfredsstillende enn mange har det i dag. Kunnskaper om vår evolusjonære fortid indikerer imidlertid hvilke sosiale faktorer det er hensiktsmessig å forholde seg til for at livet skal bli lettere å leve og mer tilfredsstillende, selv om det er mange veier til Roma…  

 

Les også:

Vi er dårlig tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil

Helsenedbrytende livsstilsfaktorer

For mye nytt, for lite av det vi er vant til

Skadelig kjemi

Virus og bakterier – sykdomsårsaker?

 

 

Kilder:

1.  Cordain L, Eades MR, Eades MD. Hyperinsulinemic diseases of civilization: more than just Syndrome X. Comparative Biochemmistry and Physiology Part A 2003; 136: 95-112.

2.  Thomas DE, Elliott EJ, Baur L. Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2007; (3): CD005105.

3.  Feinman RD, Volek JS. Carbohydrate restriction as the default treatment for type 2 diabetes and metabolic syndrome. Scandinavian Cardiovascular Journal 2008; 42: 256-63.

4.  Hession M, Rolland C, Kulkarni U mfl. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obesity Reviews 2008; 10: 36-50.

5.  Dohan FC. Cereals and schizophrenia. Data and hypothesis. Acta Psychiatrica Scandinavica 1966; 42: 125-52.

6.  Dohan FC, Grasberger JC, Lowell FM mfl. Relapsed schizophrenics: More rapid improvement on a milk- and cereal-free diet. British Journal of Psychiatry 1969; 115: 595-6.

7.  Vlissides DN, Venulet A, Jenner FA. A double-blind gluten-free/gluten-load controlled trial in a secure ward population. The British Journal of Psychiatry 1986; 148: 447-52.

LES OGSÅ  Fast håndtrykk – lavere utgifter

8.  Reichelt KL, Seim AR, Reichelt WH. Could schizophrenia be reasonably explained by Dohan‘s hypothesis on genetic interaction with a dietary peptide overload? Prog Neuro Psychopharmacol & Biol Psychiat 1996; 20: 1083-114.

9.  Brown HM. The spectrum of milk intolerance syndromes. Journal of Nutritional & Environmental Medicine 2002; 12: 153-74.

10.  Knivsberg A-M, Reichelt KL, Høien T mfl. A randomised, controlled study of dietary intervention in autistic syndromes. Nutritional Neuroscience 2002; 5: 251-61.

11.  Reichelt KL, Knivsberg A-M. Can the pathophysiology of autism be explained by the nature of the discovered urine peptides? Nutritional Neuroscience 2003; 6: 19-28.

12.  Liu Y, Heiberg T, Reichelt K-L. Towards a possible aetiology for depressions? Behavioral and Brain Functions 2007; 3 (47).

13.  Kraft BD, Westman EC. Schizophrenia, gluten, and low-carbohydrate, ketogenic diets: a case report and review of the literature. Nutrition & Metabolism 2009; 6 (10).

14.  Simopoulos AP. Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development. Am J Clin Nutr 1991; 54: 438-63.

15.  Simopoulos AP. Evolutionary aspects of omega-3 fatty acids in the food supply. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 1999; 60: 421-9.

16.  Morris D. The human zoo. London: Jonathan Cape, 1969.

17.  Glantz K, Pearce J. Exiles from eden: Psychotherapy from an evolutionary perspective. New York & London: Norton, 1989.

18.  Bailey KG. Human paleopsychology: Applications to aggression and pathological processes. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1987.

19.  Pani L. Is there an evolutionary mismatch between the normal physiology of the human dopaminergic system and current environmental conditions in industrialized countries? Molecular Psychiatry 2000; 5: 467-75.

20.  Grinde B. Darwinian happiness: Evolution as a guide for living and understanding human behavior. Princeton, NJ: Darwin Press, 2002.

21.  Grinde B. Happiness in the perspective of evolutionary psychology. Journal of Happiness Studies 2002; 3: 331-54.

22.  Joner TB, Joner PE. Det store bedraget. Alt tobakksindustrien ikke vil at du skal vite. Oslo: N.W. Damm & Søn, 2002.

23.  Dudley R. Evolutionary origins of human alcoholism in primate frugivory. The Quarterly Review of Biology 2000; 75: 3-15.

24.  Dudley R. Fermenting fruit and the historical ecology of ethanol ingestion: is alcoholism in modern humans an evolutionary hangover? Addiction 2002; 97: 381-8.

25.  Srirajaskanthan R, Preedy VR. Alcohol as a toxic and disease-forming agent: Not just the liver and brain and not every drinker. Journal of Nutritional and Environmental Medicine 2007; 16: 112-24.

26.  Eaton SB. Primitive health. Journal of the Medical Association of Georgia 1991; 80: 137-40.

27.  Cordain L, Gotshall RW, Eaton SB. Evolutionary aspects of exercise. World Review of Nutrition and Dietetics 1997; 81: 49-60.

28.  Cordain L, Gotshall RW, Eaton SB mfl. Physical activity, energy expenditure and fitness: An evolutionary perspective. International Journal of Sports Medicine 1998; 19: 328-35.

LES OGSÅ  Vask opp for hånd og bli mer rolig og inspirert

29.  Chen JD. Evolutionary aspects of exercise. World Review of Nutrition and Dietetics 1999; 84: 106-17.

30.  Eaton SB, Pike MC, Short RV mfl 1994. Women’s reproductive cancers in evolutionary context. The Quarterly Review of Biology 1994; 69: 353-67.

31.  Coe K, Steadman LB. The human breast and the ancestral reproductive cycle. Human Nature 1995; 6: 197-220.

32.  Greaves M. Cancer. The evolutionary legacy. Oxford: Oxford University Press, 2000.

33.  Lutz W, Iselstöger H. Veränderungen der Sexualhormonausscheidung im Harn auf Kohlehydratentzug. Münchener medizinische Wochenschrift 1960; 102: 1963-5.

34.  Allan CB, Lutz W. Bedre uten brød. Oslo: Forlaget Lille Måne, 2005.

35.  Tondel M, Hjalmarsson P, Hardell L mfl. Increase of regional total cancer incidence in north Sweden due to the Chernobyl accident? Journal of Epidemiology and Community Health 2004; 58: 1011-6.

36.  Memon A, Godward S, Williams D mfl. Dental x-rays and the risk of thyroid cancer: a case-control study. Acta Oncologica 2010; 49: 447-53.

37.  de González A, Darby S. Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries. Lancet 2004; 363: 345-51.

38.  The BioInitiative Working Group. A rationale for a biologically-based public exposure standard for electromagnetic fields (ELF and RF). 2007 (bioiniative.org).

39.  Grant WB, Holick MF. Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: a review. Alternative Medicine Review 2005; 10: 94-111.

40.  Holick MF. The vitamin D deficiency pandemic and consequences for nonskeletal health: Mechanisms of action. Molecular Aspects of Medicine 2008; 29: 361-8.

41.  Oschman JL. Can electrons act as antioxidants? A review and commentary. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2007; 13: 955-67.

42.  Ober C, Sinatra ST, Zucker M. Earthing: The most important health discovery ever? Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, 2010.

43.  Poleszynski DV. Rachel Carson – miljøbevegelsens mor. Den tause våren. VOF 2010; 1 (2): 44-7.

44.  Se intervju med professor Ketil Hylland i VOF 2/2010.

45.  Hamre HJ. Amalgam og sykdom. Oslo: Vidarforlaget, 1993.

46.  Black FL. Infectious diseases in primitive societies. Science 1975; 187: 515-8.

47.  Cohen MN. Health and the rise of civilization. New Haven, CT: Yale University Press, 1989.

48.  Dobson AP, Carper ER. Infectious diseases and human population history. BioScience 1996; 46: 115-26.

49.  McNeill WH. Plagues and people. New York, NY: Anchor Press/Doubleday, 1976.

50.  Wright R. The evolution of despair. Time 1995; 146 (9): 32-8.

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner