Skip to main content

Bridgeskolen: Motspill – Utspillet

Når motparten har fått kontrakten, skal vi prøve å hente så mange stikk vi kan i motspill. Dersom spillet skal gi et godt resultat, er man ofte avhengig av at utspillet er bra. Utspillet gjøres av personen til venstre for spillefører. Hvis Syd er spillefører, skal derfor Vest spille ut det første kortet. Deretter legger makkeren til spillefører ned sine kort. Denne spilleren kalles nå blindemann.

Når man skal spille ut, er det ofte lurt å tenke gjennom alle meldinger som er gjort underveis. Det gjelder å etablere stikk fort før motparten kan kaste sine tapere i en farge de ikke har stikk i, på en annen farge de kan etablere. Dersom makker har meldt en farge, er det ofte best å spille ut denne, med mindre man selv har et bedre alternativ på egen hånd. Et eksempel kan være at man sitter med KDKn i en annen farge.

Dersom makker ikke har meldt en farge, må man forsøke å danne seg et bilde av hvordan kortene sitter rundt bordet ut fra meldingsforløpet. Dersom motspillerne har vist styrke i en eller flere farger, bør man kanskje spille ut en annen farge. Har de vist svakhet i en farge, bør kanskje utspillet skje i den fargen.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Sterke åpningshender

Et naturlig utspill er derfor hjerter.

En annen ting å tenke på er hvilket kort man skal spille ut i den fargen man velger. Det vanlige i Norge er å spille ut det som kalles norsk fordeling mot fargekontrakt. Det vil si at man spiller ut det minste kortet i fargen dersom man har et ulikt antall i den fargen (3,5,7). Har man et likt antall kort i fargen (2,4,6,8), spiller man ut det nest minste kortet. Det vil gi makker en indikasjon på hvordan motspillet skal fortsette videre, siden det blir enklere å skjønne hva spillefører har på hånden. Fra K1053 spiller man følgelig ut 5-eren, mens man fra K10532, spiller ut 2-eren.

Mot NT spiller de fleste ut et lite kort dersom de har et stort kort i fargen og et høyt kort dersom de ikke har noe særlig i fargen. Førstnevnte kalles invitt og vil ofte gjøre det lettere for makker å se hvilket kort han skal legge på når det bli hans tur. Det vil også gjøre det lettere for makker når han kommer inn senere. Da vil han lettere se om han skal fortsette i fargen eller ikke.

Et viktig unntak er når man har en sekvens. En sekvens er en rekke honnørkort etter hverandre, for eksempel DKn104. Her spiller man ikke ut 10 mot farge eller det lavest kortet mot NT, man spiller ut toppen av sekvensen, altså damen. Da viser man samtidig at man har knekten.

Styrke-/svakhetskast

Når makker spiller ut en honnør i en farge, må du prøve å fortelle makker om du likte utspillet eller ikke. Spiller makker ut et ess (som viser kongen) legger du et lite kort om du har damen. Et lite kort viser altså at du likte utspillet. Dersom du ikke har damen, legger du et stort kort, helst så stort som mulig dersom det senere ikke koster stikk. Unntaket er hvis du har mange kort i den fargen og vil at makker skal fortsette. Da ”lurer” du ham til å fortsette der ved å legge et lite kort. Har du Kn1072, kan det koste et stikk dersom du legger knekten eller tieren, så derfor må du legge 7-eren. Spiller makker ut en konge, legger du et lite kort fra ess eller knekt. Spiller makker ut en dame, legger du et lite kort fra ess, konge eller 10. Det finnes alltid unntak, men det er avhengig av hva som dukker opp i bordet og hva som er meldt.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Melding som er utgangskrav: Ny farge på 3-trinnet

Det er også vanlig å bruke styrke-/svakhetskast ved første mulige avkast. La oss si motparten spiller trumfkontrakt i spar og makker spiller ut trumf. Spillefører spiller tre ganger trumf. Hvis du har to trumf, må du siste gangen kaste et kort. Er det en liten hjerter, ber du makker om å spille den fargen dersom han kommer inn. Kaster du i stedet en høy hjerter, forteller du at du ikke vil ha hjerter. Man har ofte litt i begge de andre fargene. Makker må da vurdere ut fra egne kort hva som er den beste fortsettelsen dersom han kommer inn.


Spill som viser betydningen av utspill og signaler

 

Nord

E96

E6

D532

ED83

 

Vest 

Kn853 

943 

Kn76 

752 

 

Øst
KD102
J1085
K104
Kn4

 

Syd

74

KD72

E98

K1096

Meldingene har gått slik:

N   Ø S V

1NT   p 2Kl p

2Ru   p 3NT p

p   p

Her skulle Øst tenke ut hva som var beste utspill. Nord har gjennom meldingene fortalt at han ikke har noen 4-korts major, så valget står mellom hjerter og spar siden dette er en svak farge for Nord. Øst valgte sin sterkeste farge, som var spar. Så er valget hvilket kort han skal spille ut. Det normale er et lite kort som viser noe i fargen, men her har han en sekvens (KD) og har i tillegg et godt kort under sekvensen, spar 10. Derfor valgte han å spille ut spar K (det høyeste kortet i sekvensen). Spillefører la en liten spar fra blindemann, makker la spar 3 og spillefører spar 6. Hvis Nord har EKn6, er det feil å fortsette i fargen. Derfor er det så viktig å bruke signaler som ber om fortsettelse eller ikke. Vests spar 3 er et styrkekast (et lite kort) som ber makker fortsette i fargen. Øst fortsatte derfor med en liten spar, og spillefører tok sine 9 stikk. Nord klarte kontrakten, men fikk likevel et dårlig resultat siden mange hadde fått 10 stikk. Gode utspill og riktige signaler gir gode resultater.

LES OGSÅ  Elektriske korttriks

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner