Skip to main content

Multitasking endrer hjernen

Ja visst, vi har hørt flere ganger at det er lite effektivt å gjøre flere ting på en gang (”multitaske”) fordi hjernen bruker energi på å bytte mellom oppgaver; jf. ”Under overflaten” i Helsemagasinet 5/17. Multitasking fører til at hver oppgave vi prøver å løse, blir utført litt dårligere enn om vi hadde konsentrert oss om én ting om gangen. Ikke bare er det lite effektivt stadig å veksle mellom flere oppgaver; dette gjør også at hjernens struktur endres – og ikke på en god måte.

I et forsøk utført i 2014 oppdaget hjerneforskere at de som stadig brukte bærbar PC, mobiltelefon og andre innretninger omtrent samtidig, fikk mindre grå hjernemasse i områder som er viktige for kontroll av både tanker og følelser, mer spesifikt i anterior cingulate cortex (ACC). Forskerne målte dette ved hjelp av en indeks de kaller Media Multitasking-Indeks (MMI). De som bruker mange ulike medier og stadig veksler mellom dem, er tidligere blitt målt å skåre dårligere både på kognitive tester og til å håndtere sosiale og emosjonelle situasjoner. At hjernen faktisk mister viktig hjernemasse, slik denne studien viser, er en forklaring på hvorfor. Kutter du litt ned på multitasking nå? ALJ

LES OGSÅ  Insulinresistens kan framskynde kognitiv svekkelse

Kilde: Loh KK, Kanai R. Higher media multi-tasking activity is associated with smaller gray-matter density in the anterior cingulate cortex. PLoS ONE 2014; 9 (9): e106698. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25250778


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner