Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Multitasking endrer hjernen

Multitasking endrer hjernen

Ja visst, vi har hørt flere ganger at det er lite effektivt å gjøre flere ting på en gang (”multitaske”) fordi hjernen bruker energi på å bytte mellom oppgaver; jf. ”Under overflaten” i Helsemagasinet 5/17. Multitasking fører til at hver oppgave vi prøver å løse, blir utført litt dårligere enn om vi hadde konsentrert oss om én ting om gangen. Ikke bare er det lite effektivt stadig å veksle mellom flere oppgaver; dette gjør også at hjernens struktur endres – og ikke på en god måte.

I et forsøk utført i 2014 oppdaget hjerneforskere at de som stadig brukte bærbar PC, mobiltelefon og andre innretninger omtrent samtidig, fikk mindre grå hjernemasse i områder som er viktige for kontroll av både tanker og følelser, mer spesifikt i anterior cingulate cortex (ACC). Forskerne målte dette ved hjelp av en indeks de kaller Media Multitasking-Indeks (MMI). De som bruker mange ulike medier og stadig veksler mellom dem, er tidligere blitt målt å skåre dårligere både på kognitive tester og til å håndtere sosiale og emosjonelle situasjoner. At hjernen faktisk mister viktig hjernemasse, slik denne studien viser, er en forklaring på hvorfor. Kutter du litt ned på multitasking nå? ALJ

Kilde: Loh KK, Kanai R. Higher media multi-tasking activity is associated with smaller gray-matter density in the anterior cingulate cortex. PLoS ONE 2014; 9 (9): e106698. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25250778

Legg igjen et svar