Skip to main content

Myndighetene og «ekspertene» har snakket usant om mettet fett i tiår

Ukeslutt 30. desember 2022. Denne uka kan du lese en kort historikk om synet på mettet fett. Videre kan du lese om dette:

 • Psykiater forklarer depresjon med nyliberalisme: – Altfor mange bruker antidepressiver
 • Påvirkes vi negativt av mobilstråling fra satellitter?
 • Kan du stå på ett bein i 10 sekunder?
 • Hjerneslag hos kvinner gir andre symptomer enn hos menn
 • Nye CRISPR-metoder og gir bedre presisjonsmedisin
 • Går du på autopilot? “Programmer” i hjernen kan stå i veien for deg.
 • Hurtigvoksende kreft og stadig yngre pasienter
 • Stortinget må ta ansvar for sikkerheten etter mRNA-vaksinering
 • Ny studie: Tenåringers hjerner har tatt skade av koronapolitikken
 • Kolesterolmedikament på blå resept fra nyttår
 • Australsk hjertelege oppfordrer til å stanse koronavaksinering grunnet faren for hjerteskader
 • Melatonin reduserer risikoen for å få blodpropp, blodforgiftning og å dø av covid-19

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Kort historikk om synet på mettet fett

Myndighetene og ”ekspertene” har snakket usant om mettet fett i omkring 60 år. Dette kommer fram i en viktig artikkel av den amerikanske journalisten Nina Teicholz i Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity 9. desember.

Teicholz har tidligere skrevet en veldokumentert bok om svindelen, The big fat surprise.

Det er nedslående at leger flest og nesten alle ernæringsfysiologer har gått på limpinnen i så mange år. Teicholz nevner i artikkelen flere årsaker til dette:
Den selektive assosiasjonen mellom hjertesykdom og fett vist av Ancel Keys (7-landsstudien). Studien er avslørt som et falsum.
At viktige utredere av USDAs ernæringsråd har bakgrunn som vegetarianere (inkludert i McGoverns Dietary Goals for Americans fra 1977, som ble skrevet av en veganer).
Korrupsjon på grunn av kontakt med produsenter av flerumettet fett (som konkurrerer med palme-/kokosolje).
Religiøs overbevisning
Forskere og politikere har oversett studier som har påvist manglende sammenheng mellom mettet fett og hjerte- og karsykdom, og studier som viser at mettet fett har redusert forekomsten av hjerneslag.

LES OGSÅ  Elektromagnetiske felter forstyrrer biers pollinering

Denne artikkelen burde bli pensum i alle helsefaglige studier og burde leses av alle helseinteresserte.

Psykiater forklarer depresjon med nyliberalisme: – Altfor mange bruker antidepressiver

Den britiske psykiatriprofessoren Joanna Moncrieff stakk hull på serotonin-teorien om depresjon. Dette har vært omtalt i medier over hele verden denne høsten, for eksempel i The Epoch Times 16. august.

Nå peker Moncrieff på nyliberal kapitalisme som årsak i et intervju i Morgenbladet 7. desember.

Moncrieff uttaler: – Vi må demedikalisere depresjon, begynne å behandle det som et sosialt problem og ta kollektivt ansvar for det faktum at så mange folk er deprimerte. Det betyr at noe er galt med samfunnet vårt og at vi må forandre det.

Påvirkes vi negativt av mobilstråling fra satellitter?

Ja, er det entydige svaret til Arthur Firstenberg, forfatter av Den usynlige regnbuen, i sitt nyhetsbrev 14. desember.

Firstenberg er bekymret over stadig flere kommunikasjonssatellitter blir plassert i bane rundt jorda og hvordan det vil påvirke alt liv. Det er i dag mer enn 7000 slike satellitter, som i praksis er ”flyvende” basestasjoner. Firstenberg mener disse satellittene vil ødelegge det elektromagnetiske miljøet på hele planeten og på sikt vil kunne ødelegge og utrydde alt liv på jorda.

Kan du stå på ett bein i 10 sekunder?

Da har du redusert risiko for å dø ifølge en studie i British Journal of Sports Medicine fra september.

Poenget er at balansen blir dårligere etter midten av 50-årene, og dette øker risikoen for å falle eller å snuble. Å kunne stå på ett bein i minst 10 sekunder er en enkel test for helsetilstanden og sier noe om risikoen for å dø av alle typer dødsårsaker. Personer på 20–30 år kan normalt holde balansen litt under 30 sekunder, mens de over 70 ikke klarer mer enn 5 sekunder. Balanseevnen varierer også med kjønn og andre relevante kliniske variabler.

Hjerneslag gir ulike symptomer for kvinner og menn

Kvinner, særlig de yngre, kan ha andre symptomer enn de klassiske hjerneslagsymptomene med vansker med å prate, smile eller løfte armene. Manglende kunnskap om dette kan føre til forsinket behandling. Dette er tema for en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 7. november.

LES OGSÅ  – Blir det virkelig mer ekstremvær?

Nye CRISPR-metoder og mer presis presisjonsmedisin

Ti år etter at genredigeringsteknikken CRISPR revolusjonerte genetisk forskning, er vi på vei mot å kunne kurere arvelige sykdommer. Dette er tema for en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening 21. november.

Dette er en kortfattet og grei oversikt over hva den mye omtalte CRISPR-teknikken handler om og videreutviklinger av den.

Går du på autopilot? “Programmer” i hjernen kan stå i veien for deg.

Du kan bruke ditt bevisste sinn til å skape ditt liv. Hvis du er for opptatt med å tenke på alt mulig, går hjernen over på autopilot, altså det ubevisste. Dette er tema for fjerde del av en serie om den amerikanske biologen Bruce Liptons arbeid. Den ble lagt ut på Hemali.no 13. desember.

Hurtigvoksende kreft og stadig yngre pasienter

Ifølge en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola er kreftsvulster blitt dramatisk større siden 2021, pasientene er blitt yngre, og tilbakefall og spredning øker. I en artikkel på The Epoch Times 14. oktober utdypes dette, og Mercola tar opp hvorfor dette ikke er forsidenyheter i de store mediene.

En ny type hurtigvoksende kreft begynte å forekomme etter at massevaksineringen mot koronavirus startet i 2021. Den største økningen har skjedd i alderen 30–50 år. Svulststørrelsene har økt dramatisk, og det er blitt vanligere med en rekke svulster i en flere organer. Det har også vært økt forekomst av tilbakefall av pasienter som er behandlet for kreft, og spredning av kreft.

Stortinget må ta ansvar om sikkerhet etter mRNA-vaksinering

Det mener uavhengig politiker Susanne Heart fra Rogaland Fylkesting i et innlegg på Steigan.no 15. desember.

Hun skriver: ”Vi har sammen vært gjennom snart 3 år med pandemi. Mange sterke følelser har vi måtte kjenne på. I dag vil jeg gjerne gi min medfølelse til alle de som har blitt skadet eller har mistet noen, enten fra covidsykdom eller fra covidvaksinering. Min interpellasjon til fylkestinget i dag handler om vaksinesikkerhet og hvorfor jeg mener at Stortinget nå må ta et mye større ansvar for befolknings sikkerhet.”

Heart ble etter sitt innlegg i Rogaland Fylkesting møtt av liten forståelse, og forslaget ble nedstemt. Dette står omtalt på Hemali.no 16. desember.

LES OGSÅ  Slankere med melkefett

Ny studie: Tenåringenes hjerner har tatt skade av koronapolitikken

Hos unge mennesker finner forskerne endringer i hjernen tilsvarende det som er observert hos barn som har vært utsatt for vold eller omsorgssvikt.

Studien ble publisert 1. desember 2022 i Biological Psychiatry: Global Open Science og er omtalt på Steigan.no 14. desember.

Hjernen til ungdommer som ble studert etter at pandemien var avsluttet, virket flere år eldre enn hjerner som ble undersøkt før pandemien. Til nå har slike akselererte endringer i ”hjernealder” bare blitt sett hos barn som har opplevd omsorgssvikt og dårlige familieforhold. Studien antyder at pandemirelaterte stressfaktorer har endret ungdoms hjerner fysisk, noe som gjør at hjernestrukturen deres ser flere år eldre ut enn hjernen til sammenliknbare jevnaldrende før pandemien.

Kolesterolmedikament på blå resept fra nyttår

Fra nyttår kan det kolesterolsenkende medikamentet Praluent forskrives på blå resept for flere pasienter enn i dag. En god nyhet for pasienten? Dette problematiseres i et intervju med lege Sjur Even Aunmo på Hemali.no 13. desember.

Australsk hjertespesialist vil stoppe koronavaksinering grunnet faren for hjerteskader

Dette kommer fram av en artikkel på The Epoch Times 14. desember.

Artikkelen nevner også flere andre leger som har endret syn på koronavaksiner. En sentral begrunnelse er risikoen for å få hjertepose- og hjertemuskelbetennelse som bivirkning.

Melatonin reduserer risikoen for blodpropp, blodforgiftning og dødsfall av covid-19

Dette kommer fram av en artikkel av den amerikanske osteopaten Joseph Mercola på The Epoch Times 5. desember.

Melatonin kan redusere frekvensen av alvorlige symptomer for covid-19-rammede, bidra til bedre søvn, gjøre DNA mer stabilt og beskytte mot nedbrytning av nervesystemet. Artikkelen nevner to nye studier som har funnet av melatonin spiller en viktig rolle i å redusere risikoen for å få positivt utslag på en koronatest og for å bli alvorlig syk av covid-19.

God helg, god lesning, og godt nytt år!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner