Skip to main content

N-acetylcystein mot mannlig infertilitet

Ufruktbare menn har høyere grad av reaktive oksygenradikaler (ROS) i sæden enn fruktbare menn. Høyt nivå av ROS i sæden kan gi feilfungerende spermier, skader på arvestoffet i sædcellene og redusert mannlig fruktbarhetspotensial. 

Iranske forskere studerte 50 menn med nedsatt sædkvalitet i alderen 25–40 år og som hadde oppsøkt  en ufruktbarhetsklinikk. De fikk daglig 600 mg N-acetylcystein i tre måneder. Sædkvaliteten ble sammenliknet med slik den var før studien startet. Etter tre måneder ble det funnet at alle mål på spermiekvalitet, som konsentrasjon og bevegelighet, hadde økt hos de som fikk N-acetylcystein. I tillegg ble det i sædcellene påvist færre skader på arvestoffet (DNA) og bedre antioksidantkapasitet. Mennenes hormonprofil var også bedret, blant annet med økt mengde testosteron. Forskerne konkluderte at tilskudd av N-acetylcystein bedret en rekke aspekter av sædkvaliteten hos disse mennene. IM

Kilde:

Jannatifar R, Parivar K, Roodbari NH mfl. Effects of N-acetyl-cysteine supplementation on sperm quality, chromatin integrity and level of oxidative stress in infertile men. Reproductive Biology and Endocrinology 2019; 17: 24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30771790/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner