Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Nærhet til skog er bra for amygdala

Nærhet til skog er bra for amygdala

 

Amygdala er en mandelliknende struktur i tinninglappene i hjernen. Den er en del av det limbiske systemet, som evolusjonært er en eldre del av hjernen, og har viktige funksjoner i opplevelsen og framkalling av følelser. Den er også involvert i motivasjon, aggresjon, spising og hukommelsen.

Hvis du bor i nærheten av en skog, kan det hjelpe deg til å holde hjernen din sunn og frisk. Hjernens plastisitet – evnen til å endre struktur – innebærer at blant annet miljøet vi omgir oss med påvirker oss (naturlig nok). Forskning har vist at det er spesielt gunstig å omgi seg med natur. I én studie på 341 voksne mennesker mellom 61 og 82 år viste det seg at de som bodde i nærheten av en skog, hadde en friskere og mer aktiv amygdala. Deltakerne gjennomgikk tester på både hukommelse og analytisk tenkning, i tillegg til hjerneskanninger. Bor du ved skogen, er det altså større sjanse for at du håndterer stress og negative følelser bedre enn folk som bor i byer.

Kilde:

Kuhn S, Düzel S, Eibich P mfl. In search of features that constitute an “enriched environment” in humans: Associations between geographical properties and brain structure. Scientific Reports 2017; 7: 1–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28931835

You may also like
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Alene i kampen mot kreft
Trekk skogens luft med deg inn!
Grønn te motvirker skade av mobilstråling

Legg igjen et svar