Skip to main content

Når barna ikke vil gjøre lekser

[wcm_restrict]

Mange foreldre opplever at det er omtrent umulig å få barna til å gjøre lekser. Noen ganger er det ikke så rart: Hvis barnet har strevd med å forstå et fag og møtt mye frustrasjon og manglende mestring, er det ikke moro å gjøre lekser. Hvem vil vel stadig ønske å utsette seg for situasjoner som gjør vondt?  

Lekser er til for å øve på noe vi har lært og ønsker å huske. Men vi kan ikke øve på noe som ikke er lært eller forstått. Vi må altså først forstå, og så kan vi øve. Når foresatte skal hjelpe barnet med leksene, må dere derfor først forsikre dere om at barnet har forstått det barnet skal øve på. Det blir håpløst å øve inn noe de ikke har forstått, og da er det heller ikke rart at de vrir seg unna. Det man mestrer, gir positive følelser og dermed motivasjon for å lære mer.

Her er tre tips for å få barnet til å tro på seg selv igjen og bli kvitt ”leksekrigen”:

LES OGSÅ  Gjør fysisk aktivitet med mål og mening

1: Aller viktigst er å si til barnet at om det er noe det ikke forstår, er det fordi voksne ikke har lært deg det ennå! Det er den voksnes ansvar å lære bort. Man kan ikke forlange at barnet skal ”knekke koden” eller forstå ting helt av seg selv.

2: Sett deg grundig inn i hva barnet må ha lært forut for det temaet du ønsker å lære bort, altså hva som er forutsetningen eller grunnlaget for å kunne forstå det enkelte temaet. Sørg for at du starter med å lære bort dette grunnlaget.

3: Jobb med én ting om gangen til det er forstått, og øv deretter på dette til det er innlært så godt at det blir automatisert. Vær tålmodig og ikke gå for fort fram. Vi trenger alle tid til å tenke, reflektere og øve for å bli gode på noe.

Spesialpedagog Elin Natås har i tillegg følgende råd:

  • Start tidlig med gode vaner. 
  • Gjør lekser til faste tider. Gode rutiner er viktig.
  • Vær selv positiv til lekser. Kjefting og mas hjelper ikke, men gjør bare situasjonen enda verre. 
  • Snakk med skolen om problemer som måtte oppstå. Kanskje kan lærerne bidra med noe.
  • Om eleven har interesser utenom faget, er det lurt å knytte fagene opp mot disse.

Noen ganger kan det være lurt å ta en pause fra lekselesingen, slik at barnet får litt fri og dere isteden kan jobbe med å finne ut årsakene til at barnet sliter. Da blir det lettere å tette igjen hull i forståelsen. 

LES OGSÅ  Lær matematikk raskere ved å bruke hendene

Det er også viktig å finne ut om lekser oppleves som kjedelige fordi de er for vanskelige eller faktisk for lette. Gjelder leksevegringen i alle fag? For å finne løsninger som er tilpasset hvert barn, må vi vite hva årsakene til problemet er. Et fint sted å starte er å jobbe med noe barna allerede kan og mestrer. Da føler de seg flinke, stemningen blir bedre, og du kan også lettere oppdage hvor de faller fra. Når du ser hva de kan, ser du samtidig hva de ikke kan. Da vet du mer om hvor skoen trykker.

Om forfatteren

Anne Lene Johnsen (f. 1968) driver Saft Suse! og Hjernefabrikken. Hun og spesialpedagog Elin Natås har skrevet Hvordan fatte matte (Panta, 2017) og Hvordan fatte norsk (Panta, 2018) og har alene tidligere utgitt fem bøker på Kagge og Panta. Forfatteren er Handelsøkonom/MBM fra OHH/BI (1993) med en BA i psykologi (Argosy universitet, 2007), har studert kognitiv psykologi (masternivå) og sosialpsykologi (PhD-nivå). 

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner