Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Når farmasøytisk industri betaler leger…

Når farmasøytisk industri betaler leger…

Leger har lenge benektet at betaling fra farmasøytisk industri påvirker hvordan de forskriver medikamenter. Dette er nå undersøkt i en ny analyse av ProPublica, en uavhengig, ikke-profittbasert organisasjon som produserer undersøkende journalistikk i offentlighetens interesse. Analysen indikerer at legers praksis med å forskrive medikamenter, faktisk påvirkes av betaling fra industrien: Leger som mottar ulike former for honorarer fra farmasøytisk industri, forskriver medikamenter på annen måte enn leger som ikke mottar slik betaling. Jo mer penger de mottar, desto flere merkevare-medikamenter forskriver de. Selv så lite som ett betalt måltid viser seg å øke sannsynligheten for å forskrive merkevare-medikamenter.

Leger som mottok mer enn $5 000 (i overkant av kr 41 000) fra firmaer i 2014, hadde den høyeste andelen som forskrev merkevare-medikamenter. For eksempel forskrev i gjennomsnitt 20 prosent av indremedisinere som ikke mottok noen form for betaling merkevare-medikamenter, mot 30 prosent blant dem som hadde mottatt mer enn $5 000.

ProPublicas analyse dokumenterer imidlertid ikke at det dreier seg om en årsakssammenheng mellom betalinger og økt sannsynlighet for å forskrive spesifikke medikamenter eller et spesifikt firmas medikament. I stedet viser den at betalinger korrelerer med en tilnærming til å forskrive som enkelt sagt tjener bunnlinja i de farmasøytiske firmaene.

Tallrike studier viser at såkalte pasienter flest har like stor nytte av generiske medikamenter (”kopimedikamenter”) som merkevare-medikamenter. Merkevarer koster oftest mer enn generiske medikamenter og blir tungt markedsført. IM

Kilde: Ornstein C, Jones RG, Tigas M. Now there’s proof: Docs who get company cash tend to prescribe more brand-name meds. ProPublica 17.3.2016.

Annonse:

https://www.propublica.org/article/doctors-who-take-company-cash-tend-to-prescribe-more-brand-name-drugs

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar