Skip to main content

Når mat og kropp blir vanskelig

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) ble opprettet i 1983 som en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problemer forbundet med mat, kropp og selvfølelse. Organisasjonen henvender seg både til personer som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende. ROS har 1 300 støttemedlemmer. Her forteller generalsekretær Irene Kingswick om organisasjonen.[/gdlr_box_icon]
 

Tar tanker om mat, kropp og vekt for stor plass i livet? Står du nær noen med en spiseforstyrrelse? Du er ikke alene. Kun seks prosent av dem som lider av bulimi og 30 prosent av dem som lider av anoreksi, oppsøker behandling. Mange trenger hjelp til å sette ord på sine problemer, særlig hvis de virker uløselige. ROS er et gratis lavterskeltilbud hvor du kan snakke med noen som virkelig forstår dine problemer fordi de fleste ansatte og frivillige enten har egenerfaringer eller er pårørende.

Tekst irene kingswick       Foto shutterstock

 

Hvem er vi?

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problemstillinger i forbindelse med mat, kropp og selvfølelse – både for dem som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og deres pårørende. I 2017 fikk vi over 6 600 henvendelser, en økning på nærmere 50 prosent fra året før. Blant de som kontaktet oss, er noen i dag helt friske og andre på god vei. Per i dag er vi 16 ansatte og cirka 80 frivillige.

Hva gjør vi?

ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for dem som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser. Pårørende/nærstående er også velkomne til å kontakte oss. Vår rådgivningstjeneste er tilgjengelig på telefon, nettprat og e-post.

Ved våre lokale sentre i Hordaland, Rogaland og Oslo/Akershus kan man komme til individuelle samtaler og bli fulgt opp av rådgiver over lengre tid. Man trenger ingen henvisning, og våre rådgivingstjenester er gratis. I tillegg har ROS en egen lokalavdeling i Trondheim, drevet av engasjerte frivillige. Her kan du også motta hjelp, om enn i noe mindre skala enn ved våre sentre med fast ansatte.

Aktiviteter

ROS arrangerer en rekke ulike temakvelder, kurs, gruppemøter og andre aktiviteter som kan bidra positivt i en vanskelig hverdag. I en tilfriskningsprosess kan slike aktiviteter ofte være av langvarig karakter. I tillegg arbeider vi for å
• spre informasjon om spiseforstyr
relser
• fremme brukerstemmen
• sette fokus på forebyggende virk
somhet blant ungdom
• påvirke holdninger til kropp og
utseende

ROS retter seg mot mange miljøer: Treningssentre, idrettsutøvere og -lag, skoler/utdanningsinstitusjoner, helsevesenet, arbeidsgivere og alle andre som har behov for råd og/eller støtte.

ROS jobber med og ut fra et brukerperspektiv, noe vi anser som selve grunnlaget for vår virksomhet. Vi mener at erfaringsbasert kunnskap er essensielt innen forebygging, opplysningsarbeid og tilfriskning. Vår kompetanse er basert på egenerfaring kombinert med solide faglige kunnskaper.

Overvekt og fedme

Vi i ROS er alvorlig bekymret for hvoran samfunnet møter mennesker med overvekt og fedme. I en rekke land ser man klare sammenhenger mellom økt overvekt og spiseforstyrrelser. Her hjemme har de færreste en forståelse for at overvekten mange sliter med, handler om noe helt annet enn bare å ”bevege seg mer” og ”spise mindre”. Selvsagt er mosjon viktig, og kostholdet er selvsagt også viktig. Dette er imidlertid ikke nok. For mange skjuler de ”overflødige” kiloene vonde minner eller traumer, og trøstespising kan bli en beskyttelsesmekanisme for det vonde som har hendt. Dette er de færreste selv klar over. Først etter å ha mottatt veiledning individuelt eller i gruppe går det sakte, men sikkert opp for mange at kiloene har kommet snikende som et desperat, ubevisst forsøk på å holde de vonde følelsene på avstand.

For de 30 prosentene av våre klienter dette gjelder, kan vanskene med å gå ned i vekt altså ha psykologiske undertoner. Befolkningsstudier viser at overspisingslidelse, den største gruppa innen spiseforstyrrelser, øker med økende overvekt.

Under en konferanse ved Muritunet rehabiliteringssenter uttalte Bård Kulseng, overlege og leder av Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim, at ”nå må vi slutte å behandle mennesker med overvekt og fedme på samme måte som vi behandlet de med anoreksi for 20–30 år siden.” Den gangen ga man råd til pasienter med anoreksi at de ”bare” måtte spise mer. I dag forteller man overvektige at de ”bare” må spise mindre. Men så enkelt er det altså ikke, og all forskning og ikke minst resultater fra dagens tilbud viser at dette ikke fungerer.

Vær bevisst egne spisevaner

ROS har i sin femårige strategiplan hovedfokus på personer med overspisingslidelser. Denne gruppa har så å si ingen offentlige tilbud. Nylig mottok vi støtte fra Extrastiftelsen til to store prosjekter. ROS har invitert grunnleggerne av en utdanning innen oppmerksomhetstrening kalt ”Mindful eating – conscious living” i USA for at 30 instruktører skal kunne utdanne seg innen bevisst spiseatferd. Utdanninga og de påfølgende åtte ukers kursene skal evalueres i samarbeid med psykologspesialist og forsker Per Einar Binder (f. 1967) fra Universitetet i Bergen og Modum bad. På denne måten ønsker ROS å bidra til at flere mennesker får hjelp til å lytte til egen kropp, gjenvinne tilliten til seg selv og ikke minst lære om ni ulike former for sult!

ROS har arrangert kurs i bevisst spiseatferd siden 2013 med svært gode tilbakemeldinger og ønsker nå at dette skal nå ut til flere.

Få bukt med overspisning

Det andre prosjektet ROS fikk støtte til, er å evaluere den britiske psykiateren Christopher Fairburns program ”Få bukt med overspisning”, et selvhjelpsprogram som består av fem trinn. Også dette programmet skal evalueres i samarbeid med Høgskolen i Sørøst- Norge (www.usn.no) under en toårsperiode. Hensikten er å undersøke hvordan dette programmet fungerer i Norge. De som ønsker veiledet selvhjelp i dette programmet, kan kontakte våre sentre i Bergen, Oslo eller Stavanger. Her får du personlig veiledning over en lenger periode.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]

LES OGSÅ  Hva gjør jeg når lavkarbo er blitt en spiseforstyrrelse?

Irene Kingswick (f. 1965) er kunstterapeut med master i psykisk helse (UiA, 2012) og utdannet MBSR/MBCT-instruktør fra NTNU (2017). I tillegg har hun fungert som generalsekretær i ROS de siste fem årene.

Nettside: https://nettros.no/

E-post: irene.kingswick@nettros.no

[/gdlr_box_icon]
 
[gdlr_box_icon icon=»none» title=»FAKTABOKS»]

LANDSDEKKENDE TELEFON: 948 17 818

LANDSDEKKENDE E-POST: INFO@NETTROS.NO

CHAT: nettros.no/chat/

HJELP OSS Å HJELPE – STØTTEMEDLEM

https://nettros.no/stott-oss/[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner