Skip to main content

Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier

Hva er sammenhengen mellom behandlingsteknikkene akupunktur og hypnose og den tidligere sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB? Svaret finner du i lege Vilhelm Schjelderups nyeste bok, Små og store hvite ark.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud   Foto Ingemar Ljungqvist

 

Kort fortalt

Dette er tredje del av et tredelt oppslag om lege Vilhelm Schjelderups (1931–2017) liv og virke. Første artikkel sto i nummer 1/2018 og er en nekrolog og minneartikkel om de store linjene i hans liv. Andre artikkel sto i nummer 2/2018 og gir en oversikt over innholdet i hans bøker. Den tredje artikkelen omtaler én av bøkene i større detalj.


Schjelderup var i årevis truet på livet av KGB. Han ble på 1970-tallet kjent med viktig sovjetisk forskning som viste hvordan menneskets helse kunne påvirkes ved hjelp av svake, elektromagnetiske bølger. Den modige legen oppdaget at sovjetiske myndigheter i ettertid forsøkte å fjerne all omtale av deler av denne forskningen for å kunne bruke den militært og politisk. I tillegg gikk det opp for ham hvordan sovjetisk etterretning trente opp sine agenter ved hjelp av akupunktur og hypnose. Schjelderup mislikte sterkt militært og politisk misbruk av forskningsresultater og terapier og forsøkte å gjøre fagfolk, myndigheter og våre hjemlige hemmelige tjenester klar over hva han hadde funnet ut. Dette gjorde ham til en farlig person for sovjetiske interesser i kjølvannet av Den kalde krigen.

Pioner i alternativ medisin

LES OGSÅ  Bedre liv med akupunktur

Schjelderup var en av pionerene i Norge innen akupunktur spesielt og alternativ medisin generelt. Han skrev en rekke bøker om alternativ medisin og hvordan den kan forklares ut fra prinsipper i moderne biofysikk. Schjelderup var æresmedlem i British Medical Acupuncture Society og mottok i 2006 Brobyggerprisen fra Fritt Helsevalg for sin innsats for å bygge bro mellom alternativ medisin og vitenskapelig medisin.

Brorparten av Små og store hvite ark ble skrevet i 1984, tre år før Elektromagnetismen og livet kom ut og som oppsummerte deler av sovjetisk forskning på elektromagnetisme og helse.2 I selvbiografisk form systematiserte han erfaringer og konklusjoner som han følte det var en plikt å formidle videre. Det skjedde først til dem som hadde ansvar og kunne nyttiggjøre seg denne informasjonen (de små, hvite arkene), altså myndigheter og norske hemmelige tjenester og siden til allmennheten (det store, hvite arket). For sistnevnte følte ikke Schjelderup at tiden var moden før i 2007. I 1999 kom Schjelderup på nytt i kontakt med russiske vitenskapsmenn, og da fikk han påskudd til å skrive en innledning og etterskrift om sine opplevelser og erfaringer sett i lys av den kalde krigens avslutning.

Overføring av sykdomsprosesser

Schjelderup hadde i en bok om sovjetisk biofysikk sett omtalt det som ble kalt en særlig banebrytende oppdagelse, uten at det sto hva den gikk ut på. Det eneste som sto i boka, var at oppdagelsen var offisielt anerkjent som viktig i Sovjetunionen, men da han gransket faglitteraturen for å finne ut av dette, fikk han ingen svar på hva oppdagelsen gikk ut på. Ved et tilfelle kom han over svaret i en annen bok: Sykdomsprosesser kan overføres ved hjelp av ultrasvak, ultrafiolett stråling, det vil si at svak stråling kan gjøre oss syke. Påstanden ble oppgitt å være støttet av 5 000 enkelteksperimenter. Videre fant Schjelderup ut at denne innsikten opprinnelig var blitt formidlet i full åpenhet som en ny vitenskapelig oppdagelse. Da dette ble oppdaget av sovjetiske myndigheter, forsøkte de å hemmeligstemple funnet fordi det kunne tenkes å ha militær betydning. Samtidig hadde de forsøkt å fjerne all omtale av saken i litteraturen.

LES OGSÅ  Jubileumsskrift for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

KGB brukte hypnose

Schjelderup hadde også funnet omtale av at KGB brukte hypnose for å trene agenter og dirigere dem til å utføre oppdrag som den hypnotisk trente agenten selv ikke var klar over hensikten med. Dette rystet ham dypt, siden han med sin far, psykologiprofessor Harald Schjelderup (1895–1974), hadde diskutert farene ved hypnose og hvordan hypnose kunne misbrukes til og med for å utføre kriminelle handlinger.

Det hadde lenge vært antatt at bare rundt 20 prosent av forsøkspersoner kunne bringes i dyp hypnose. Vilhelm Schjelderup fant ut at man ved bruk av akupunktur kunne få 100 prosent i en slik tilstand. Dette mente han at KGB hadde satt i system. Faktisk hadde KGB en hemmelig treningsleir i provinsen Novosibirsk i Sibir, der dette antas å ha skjedd.

Akupunktur i Norge


Den ungarske legen Georg Bentze (1925–1983), som kom som flyktning til Norge på 1950-tallet, var den første i landet som drev med akupunktur. Schjelderup og Bentze ble kjent på begynnelsen av 1970-tallet da han sendte sin migreneplagete kone til Bentze. Dette ble innledningen til et vennskap og etter hvert faglig samarbeid. Den ungarske legen hadde hatt problemer med norske helsemyndigheter og Den norske lægeforening fordi han praktiserte akupunktur, og Schjelderup engasjerte seg til hans fordel med godt resultat. Bentzes praksis ble ikke stanset, men Schjelderup meldte seg likevel ut av Legeforeningen i protest (mot bl.a. dette).

Schjelderup og Bentze deltok sammen på flere faglige reiser til utlandet, blant annet til Alma Ata (nå Almaty) i Kasakhstan. Omverdenen ble imidlertid etter hvert vitne til en faglig kontrovers om akupunktur mellom de to legene. I Små og store hvite ark viser Schjelderup at det dreide seg om mer enn faglig uenighet. Det viste seg nemlig at Benzte var agent for ungarsk og sovjetisk hemmelig etterretning. Schjelderup skriver at det fantes to intelligente og høyst kapable KGB-hypnotisører i Norge, og det viste seg at den ene hadde kommet ham farlig nær.

Schjelderup forteller også at både daværende statsminister Oddvar Nordli (f. 1927) og daværende utenriksminister Knut Frydenlund (1927–1987) var pasienter hos Bentze, noe som kunne ha fått rikspolitiske konsekvenser.

LES OGSÅ  Akupunktur mot kolikk

Må leses

Denne boka inneholder alt en thriller bør inneholde, og jeg er glad for at den for noen år siden ble med meg på påskeferie i stedet for en vanlig påskekrim. Et eksempel på bokas mange spennende elementer er at KGBs folk forsøkte å knekke Schjelderup på en rekke måter, blant annet ved å beskylde ham for å være schizofren og ha mistet virkelighetsoppfattelsen. I kjølvannet av dette framsatte norske (!) myndigheter krav om at Schjelderup burde tvangsinnlegges til psykiatrisk observasjon, noe det ikke ble noe av.

Det er fascinerende å lese om Schjelderups mange mottrekk for å hindre at KGB faktisk ønsket å ta livet av ham. En del av de hypotesene Schjelderup framsetter i boka, blant annet om storpolitikk og verdenshistorie, må testes av faghistorikere når tiden er moden for å frigi tidligere hemmeligstemplet materiale fra begge sider av det tidligere Jernteppet, inkludert i Norge. Det som imidlertid går klart fram i denne boka, er at Vilhelm Schjelderups pionerinnsats for alternativ medisin i Norge (og generelt) har en viktigere og mer dramatisk dimensjon enn man kunne drømme om. Noen ganger kan virkeligheten være verre enn den villeste fantasi. Derfor er Små og store hvite ark en bok de fleste av våre lesere vil ha stor nytte av å lese.

Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: Vilhelm Schjelderup

Tittel: Små og store hvite ark

Utgiver: Koloritt Forlag

Utgivelsesår: 2007 (181 sider)

ISBN: 978-82-92395-32-5

Pris: kr 250 (bokkilden.no), 329 (haugenbok.no)

Kilder:

1. Mysterud I. Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier. Mat&helse 2007; 6 (6–7): 84–5.

2. Schjelderup V. Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakters vitenskap. Oslo: Dreyer, 1987.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner