Skip to main content

Naturmidler i Sverige på hell?

Norge har alltid vært restriktivt når det gjelder salg av kosttilskudd, og Danmark har de siste årene opplevd stadige innstramninger i salget av naturmidler. I Sverige kan man inntil videre fritt kjøpe vitaminer, mineraler og andre naturmidler i doser som norsk og dansk lovgivning henviser til apotekene og derfor nesten ikke er å oppdrive.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Som alliansefritt land er Sverige på mange måter mer liberalt og uavhengig enn resten av Norden. EØS-avtalen gjør at hele Norden må tilpasse seg EUs lovgivning for legemidler og kosttilskudd. Likevel er forskjellene i utøvelsen av lovene bemerkelsesverdige: Danmark er blitt en ”versting” sammen med Norge, mens Sverige og Finland følger en mer liberal praksis – inntil videre.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Kunnskapsrik ildsjel

Vi har kontaktet den svenske naturopaten Peter Wilhelmsson for å finne ulikheter. Han har siden 1980-tallet solgt naturmidler til ernæringsterapeuter og driver nå firmaet Alpha Plus AB,1  som ble opprettet på 1990-tallet med hovedkontoret vakkert beliggende i Roxnäs i strandkanten ved sjøen Runn. Han er også aktiv i den ene av to klinikker for integrert funksjonsmedisin (IFM-klinikker).2

Dårlig forskning


Om man leser pressens negative omtale av naturmidler, virker det som om dårlig forskning gjøres med vilje for å diskreditere næringskonsentrater til fordel for farmasøytiske legemidler. Hva kan vi gjøre for å vinne gehør for bruk av effektive naturmidler i stedet for farmasøytika?

– Presset og lobbyvirksomheten er så sterk fra farmasøytisk industri at det virkelig behøves en sterk, voksende folkebevegelse som krever rett til bruk av naturlige metoder og folkemedisin. Det finnes allerede titusentalls svært positive vitenskapelige studier som viser at naturlige midler og metoder er effektive og sikre, samt en historisk bruk i tusenvis av år som basis for en utprøvd erfaring i menneskets historie når det gjelder verdien av urtemedisiner.

I løpet av 2008 viste undersøkelser at mer enn 150 millioner mennesker regelmessig inntok kosttilskudd bare i USA, og det ble ikke rapportert om ett eneste dødsfall som kunne kobles til dette. Samme år døde flere hundre tusen av legemiddelbivirkninger.

Hva kan man gjøre for å motvirke hetsen mot naturmidler og snu utviklingen?

LES OGSÅ  Radioaktivt nedfall: Kan kosttilskudd hjelpe?

– En kombinasjon av tv-programmer, politisk arbeid, medieinnslag, avisartikler, protestartikler, saksøking av farmasøytisk industri, samarbeid innen komplementær og alternative medisin – alt dette er nødvendig for å komme nærmere ”vippepunktet” som trengs for at mennesker skal kunne ta ansvar for eget liv.

Kan du gi noen eksempler på noen velprøvde og veldokumenterte kosttilskudd som finnes på markedet? Hvorfor er ikke disse bedre kjent?

– Fiskeolje er et av de mest studerte og velkjente kosttilskuddene. Likevel tas de av mindre enn 10 % av Sveriges befolkning, selv om man vet at de redder liv og har en rekke positive virkninger. Enda så velkjent de gode virkningene er, tar ikke brukerne konsekvent fiskeoljer hver dag, og de fleste legene skriver ikke ut fiskeolje som for eksempel blodfortynnende middel, men velger heller acetylsalisylsyre eller Albyl E. Legene burde absolutt motivere folk til å ta fiskeoljer for å bytte ut gamle rutiner mot nyere og bedre vaner. Bruken av ernæring, livsstil og kosttilskudd må bli pensum i medisinutdanninga, og legene må kunne kjenne seg frie til å bruke slike midler som del av en integrert behandlingsstrategi. Folk flest kan støtte Alliance for Natural Health i England (anh.org), Fritt helsevalg (fritthelsevalg.org) og andre organisasjoner i Norge som arbeider for retten til bruk av naturlige legemidler.

EUs innstramning

Danske myndigheter strammet inn mulighetene for å selge urter og sterke vitaminer i 2009, og flere innstramminger forventes høsten 2011. Norge følger også slavisk EUs regelverk. Hvordan kan du forklare den relativt mer liberale praksis som har vært fulgt i Sverige til nå?

– En årsak er at EUs lovgivning ikke har vært vedtatt ennå, slik at Sverige i en overgangsperiode ikke har måttet endre sin praksis. Dette er ikke mulig å fortsette med i det lange løp, det vil si at vi må forberede oss på innstramninger også her.

Kan Sverige unngå å bli rammet like hardt som sine naboland av EUs lovgivning?

– Sverige kommer til å stramme til mer og mer på kosttilskuddssiden. Det kommer trolig gradvis til å få flere begrensninger med mindre det ikke blir et stort folkelig trykk eller politiske aksjoner fra en stor del av befolkningen.

Sverige versus Norge

Selv om det er store likheter mellom Sverige og Norge, finnes en del grunnleggende forskjeller når det gjelder helsepolitikk og lovgivning. Hva består forskjellene i?

– Min begrensede oppfatning er at naturterapeuter samarbeider bedre i Norge enn i Sverige. Det finnes flere sterke terapeutorganisasjoner, og mange ulike terapeuter og organisasjoner samarbeider for å styrke yrket og felles interesser. Det finnes også flere høgskoleutdanninger innenfor alternativ og komplementær medisin.


Det mest negative jeg kjenner til fra Norge, er at man har en lov som kun tillater to ganger anbefalt dagsinntak (ADI) for vitamin- og mineraltilskudd. Dette er helt uakseptabelt, siden over 50 års historikk og studier har vist at vitamin- og mineralbehandling stort sett er helt ufarlig. Millioner av mennesker verden over inntar doser av vitamin C som overstiger 1 gram, tilsvarende 14 ganger anbefalingen. Risikoen for forgiftning eller skade fra inntak av høye doser vitaminer og mineraler er meget liten, og mange har behov for høye doser for å føle bra eller for å bli friskere.

I Norge er det flere leger som har frihet til å arbeide med ortomolekylær medisin og alternative eller komplementære terapier enn i Sverige. Her har vi eksempler på leger som har mistet sin autorisasjon fordi de bruker homeopati eller andre alternative terapier!

LES OGSÅ  ”Farlige” kosttilskudd og dypstruktur

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kunnskapsrik naturterapeut«]Peter Wilhelmssom (f. 1952) er fil.cand. (1974) og cand.fil.mag (1976) fra California State, Northridge (USA) og naturopat fra European College of Natural Medicine. Han ble godkjent av svensk naturlegeforbund (SNLF) som naturlege i 1991 og er utdannet i ernæringsmedisin ved NHTF (Näringsmedicinska Terapeut Förbund).
Peter har over 30 års erfaring med ernæringsmedisinsk behandling og har vært rektor for den ernæringsmedisinske utdanningen på Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan (NNFS) i Stockholm siden 1998. Han er utdannet i antialdrings- og funksjonell medisin ved American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M, www.worldhealth.net/certifications/) og stiftelsen Institute of Functional Medicine (IFM, www.functionalmedicine.org/). IFM ble opprettet av biokjemikeren Jeffrey Bland og Susan Bland i 1991 og ble fram til 2001 finansiert av HealthComm International, som utvikler og selger kosttilskudd.
På 1980-tallet pakket Peter og Richelle Wilhelmsson Pau D’Arco te i soverommet i Borås for salg til ernæringsterapeuter. Han drev Strandgårdens hälsohem 1985-95 (Vika, Falun). Peter er eier av Alpha Plus AB og bidrar daglig med sine kunnskaper innen ernæringsmedisin och produktutvikling. Han har mange år praktisert på IFM-klinikken for ernæringsterapi og annen naturmedisin i Falun og har mer enn 30 års erfaring med ernæringsmedisinsk behandling.
Alpha Plus har 27 ansatte, og på klinikken jobber for tida seks terapeuter. Peter og norskfødte ernæringsterapeut Ingrid Franzon deler sin tid mellom selskapet og klinikken, hvor de samarbeider med akupunktør, naprapat, livsstilsrådgiver og kroppsterapeut.
Peter har gitt ut 10 bøker innom helseområdet, blant annet Friskare liv med rätt kost (1997), Lev ung längre (2000) og Friskare barn (2005) på ICA Bokförlag. Han har utgitt en av de mest omfangsrike (833 A4-sider) og veldokumenterte lærebokene i ernæringsmedisin som noen gang har sett dagens lys, Näringsmedicinska uppslagsboken3 (2006) på Örtagårdens bokförlag.[/gdlr_box_icon]

EU og Codex Alimentarius

Frede Damgaard mener at dansk lovgivning for urter og andre kosttilskudd er fullstendig styrt av EU og Codex Alimentarius og at danske politikere og embetsmenn elsker å legge seg flate for nye direktiver fra EU, som igjen styres av Codex Alimentarius.

LES OGSÅ  Kolloidalt sølv mot infeksjoner

Hvilke konsekvenser vil Sverige få av EUs lovgivning og Codex Alimentarius?

– Sverige kommer sannsynligvis til å følge EUs direktiver, det vil si at myndighetene vil tilpasse seg så godt de kan. Det er trist at de ikke tar tilstrekkelig hensyn til folks ønsker om å ha frihet til å velge selv.

Hvilke strategier kan brukes for å realisere friere helsevalg i Danmark og Norge? Kan svensk lovgivning og/eller praksis her brukes som argumenter for å liberalisere resten av Skandinavia?

– Naturterapeuter og helsekostbransjen må bli bedre koordinert for å kunne redusere de negative virkningene av EUs direktiver. Skal vi forhindre stadig innstramminger, er det nødvendig at mange organisasjoner bearbeider myndighetene slik at de blir gjort oppmerksom på disse yrkesgruppene og deres behov, samt hvor viktig naturterapeuter og helsekostbransjen er for folkehelsa.

Framtidige muligheter

Damgaard ser få positive utviklingstrekk for naturmidler, og i Norge frykter mange at tilstanden skal bli enda verre fordi norske helsebyråkrater i utgangspunktet ikke ønsker et fritt helsemarked. Har du noen råd til engasjerte forbrukere som ønsker å påvirke utviklingen i en mer liberal retning, slik at vi kommer nærmere forholdene i USA? 

– Jeg er ikke oppdatert når det gjelder dansk lovgivning, bortsett fra at mange produkter har forsvunnet fra markedet de siste 20 årene og at det finnes mange flere begrensninger der enn i Sverige. Mange terapeuter har også fått vanskeligere arbeidsforhold på grunn av slike restriksjoner.

Hvordan er forholdene i Finland?

– Mitt inntrykk er at det finnes mer frihet i Finland for leger til å jobbe med komplementære eller alternative metoder i Finland enn i Sverige. Her er det relativt fritt for terapeuter å jobbe med alternativer, men vanskeligere å få tak i produkter som tidligere fantes på markedet.

Hvilke muligheter foreligger for import og kjøp fra Sverige, og der hvor dette ikke er mulig, for sivil ulydighet, for eksempel ved å ta med varer fra USA og andre land med mer liberal lovgivning?

– Sivil ulydighet er en mulighet så lenge det varer, men på sikt må kreftene samles over grensene for å bekjempe den innstramningen som er under veis. Uten politisk organisering og aktiv kamp mot de innstrammingene som skjer i regi av Codex og EU, vil vi tape kampen på sikt. Da vil farmasøytisk industri rå grunnen alene, til stort tap for folkehelsa i hele verden.

Kilder:

1. http://www.alpha-plus.se/

2. http://www.ifm-klinik.nu/

3. Wilhelmsson P. Näringsmedicinska uppslagsboken. Andra upplagan. Falun, Sverige: Örtagårdens Bokförlag, 2007.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner