Skip to main content

Nei til vaksinasjonstvang!

Få andre partier enn svenske Liberalerna er så opptatt av å begrense vår frihet med autoritære, overstatlige styringsformer. Nå går de til og med inn for tvangsvaksinering. Dette er meget uheldig.

Tekst Lars Bern     Oversatt/tilrettelagt Iver Mysterud     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Originalversjon»]Originalversjonen av denne artikkelen sto på bloggen Anthropocene 19. mars 2017.1[/gdlr_box_icon]

Det som en gang ble kalt Folkpartiet og som sto for liberale frihetsidealer, har fullstendig mistet sin sjel. Jeg var i min ungdom aktiv i Folkpartiet da den i 1944–1967 hadde en leder som het Bertil Ohlin (1899–1979). Han hadde klart å samle alle frihetselskende under samme tak. Men det var lenge siden, føler jeg i dag. Samtidig som partiet har tatt navnet Liberalerna, forlater man i rask takt alt hva som heter frihetsidealer. Få partier er så opptatt av å begrense vår frihet med autoritære overstatlige styringsformer som forbyr menneskers frie valg og kontrollerer deres livsstil med rent formynderi.

Det tilsynelatende liberale etablissementet sprer i desperasjon en propaganda som går ut på at de frie mediene formidler falske nyheter (Fake News), mens bevisene indikerer at det er nettopp deres egne medier i hovedsporet (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Television og andre) som står for nesten alle slike falske nyheter. Nå går man et skritt lenger og innfører en Fake Lable på etablissementspartiet framfor andre. Dagens Liberalerna med sin ”dildologg” er en voldtekt på betydningen av navnet liberal.

Nå kan vi lese i pressen at man til og med vil tvangs-vaksinere alle småbarn. Dette foreslås bare noen få år etter narkolepsiskandalen2 som fulgte etter den intensive kampanjen for vaksinasjon mot den harmløse svineinfluensaen. I en tid da mediene hyppig rapporterer om alvorlige bivirkninger3 etter den raskt økende vaksineringa av barn, bør man tenke seg om to ganger før man bestemmer seg for å tvinge foreldre til å vaksinere barna sine mot det ene og det andre. Den pågående økningen i vaksinasjoner og som åpenbart er dirigert av farmasigigantene, har kommet etter at industriens lobbyister klarte det kunststykket å bli frikjent fra ansvaret for hva deres injeksjoner steller i stand i våre barns immunforsvar.

LES OGSÅ  Lesetips om tannhelse og om koronavaksine

Vaksiner mot alle mulige og umulige infeksjoner er i dag et raskt voksende marked som har sluppet til enormt sterke økonomiske interesser. Det vrimler av lobbyister som på ulike måter prøver å skremme allmennheten til å la seg vaksinere, slik at de kan utvide markedet og selge stadig flere vaksinedoser. Det er rikelig med dokumentasjon av hvordan storindustriens  lobbyister har klart å infiltrere ansvarlige myndigheter fra WHO til våre egne. Svineinfluensa-kampanjen var et skrekkeksempel. Den svenske myndighetsperson Annika Linde ved Smittskyddsinstitutet (tilsvarende Folkehelseinstituttet), som ledet vår nasjonale kampanje, tok ikke selv noen vaksine.

Meslinger

Vaksinelobbyistene er nå i ferd med å piske opp en ny frykt for barnesykdommen meslinger. Da jeg var barn, fikk alle meslinger, og jeg har aldri hørt om noen som ble alvorlig syk. Vi fikk en naturlig, livslang immunitet. Nå er denne sykdommen plutselig kjempefarlig, bare fordi man kan peke på noen få tilfeller med komplikasjoner. Men det kan man til og med peke på blant dem som ble vaksinert. Spør deg selv: hvem kan ha interesse av å piske opp dette hysteriet? Det jeg derimot ofte hører om, er alvorlige bivirkninger hovedsakelig blant unge barn som proppes fulle av vaksinedoser. Selvsagt utsetter dagens overdrevne vaksinerte barns immunforsvar for et ytterst farlig stress som i stor grad øker risikoen for alvorlige skader og bivirkninger. Hvem kan med sikkerhet si hva som er mest risikabelt?

Usolidarisk atferd

En lederartikkel i dagens Svenska Dagbladet4 viser en klassisk metode som vaksinelobbyen bruker, og det er å prøve å legge skylden på dem som ikke ønsker å bli vaksinert: Man utsetter andre for smitterisiko dersom man er ”usolidarisk” og ikke vaksinerer seg. Denne typen press og tvang, som blant annet storebrorspartiet Liberalerna vil ha, er et nytt fenomen i vårt samfunn. Årsaken til denne utviklingen er selvsagt veldig sterke økonomiske interesser, samtidig som bevisstheten om farlige bivirkninger raskt øker med dagens frie informasjonsspredning. Dette har ført til økt skepsis mot å vaksinere seg blant en opplyst allmennhet. Folk flest har i dag via internett helt enkelt mye bedre muligheter til å innhente opplysninger for å kunne foreta en egen avveining av nytten mot risikoen ved en vaksinasjon.

LES OGSÅ  Uetisk markedsføring av influensavaksine?

Feilinformasjon

Lobbyistenes innvending er at det spres mye feilinformasjon på nettet. Den innvendingen er berettiget, men meningsløs ettersom til og med etablissementets medier i dag er blitt rene propagandaorganer for sterke økonomiske interesser. Vi kan ikke stole på noen medier lenger og må lære oss kritisk siling av den informasjonen vi mottar,5 uansett hvor den kommer fra.

Selvfølgelig kan vaksiner være en god og effektiv metode for å redusere risikoen for alvorlige infeksjoner. Men å presse gjennom massevaksinasjon med tvang, slik som nå blir diskutert, kommer bare til å øke mistroen og motstanden selv mot velbegrunnede vaksinasjoner. Denne metoden kan bare rettferdiggjøres ved epidemier med svært høy dødelighet, men neppe når det gjelder for eksempel relativt ufarlige meslinger.

Gjeninnfør ansvar

Etter min oppfatning bør politikerne gjeninnføre et ansvarsforhold for mulige bivirkninger av vaksiner på de farmasøytiske firmaene. Spør deg selv hvorfor dagens ansvarsfraskrivelse er nødvendig hvis risikoen er så liten som man påstår! Hvis industrien ble holdt erstatningsansvarlig for bivirkninger, ville de måtte utvise langt større forsiktighet med hva som inngår i hver vaksinedose. Kanskje ville de da velge noe annet enn svært giftige kvikksølvforbindelser som konserveringsmiddel. Det bør også innføres klare regler for rapportering under ansvar av alt som inngår i en vaksinedose og hvilke bivirkninger det kan gi – en vaksinekatalog om du vil.

Influensavaksiner

Den årlige vaksineringa mot influensa med ytterst usikker effekt – fordi disse virusene stadig muterer – blir voldsomt oversolgt. Det er sannsynlig at en langt bedre helseeffekt oppnås hvis man ga folk råd om hvordan de selv kan styrke sitt immunforsvar, for eksempel med vitamin C og D3.

Endelig bør man avvente betydelig mer forskning på hva som skjer med immunforsvaret i en liten barnekropp når den utsettes for en rekke vaksinedoser på kort tid. Inntil dette er bedre kartlagt, bør vaksinedosene begrenses til det som faglig er best begrunnet og spres ut over et mye lengre tidsintervall enn i dag.

LES OGSÅ  Kan HPV-vaksinen motvirke kreft?

Stem aldri på partier som ønsker å bruke tvang i disse sammenhengene. Hvis du ikke daglig og i valg forsvarer din frihet, kommer du til å miste den.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Lars Bern (f. 1942) er utdannet ved Chalmers Tekniska Högskola i teknisk fysikk. Han disputerte til doktorgraden over temaet kjemisk reaksjonsteknikk på en avhandling om matematisk modellering av hydrering av planteoljer (1973). Bern har arbeidet i Volvo med utvikling av teknikk for alternative drivstoffer og har vært direktør for selskapene Svensk Metanolutveckling, AB ÅF, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL og konglomeratet Incentive (seinere Gambro). Han har også vært rådgiver i miljøspørsmål for ABB. Berns interesseområder er vitenskap innen fysikk, miljø og medisin. Han har skrevet en rekke bøker og driver bloggen ”Antropocene” (antropocene.live).

E-post: larsbern@live.se.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Bern L. Storebrorspartiet Liberalerna och vaccinationstvång. Anthropocene 19.3.2017. https://anthropocene.live/2017/03/19/storebrorspartiet-liberalerna-och-vaccinationstvang/

2.  Torekull B. Narkopelsiskandalen: statens ruttna stöd. Anthropocene 5.3.2017. https://anthropocene.live/2017/03/05/narkolepsiskandalen-statens-ruttna-stod/

3.  Walia A. ”never has there been a safe vaccine. Never will there be a safe vaccine” – dr. Suzanne Humphries. Collective Evolution 16.3.2014. http://www.collective-evolution.com/2014/03/16/never-has-there-been-a-safe-vaccine-never-will-there-be-a-safe-vaccine-dr-suzanne-humphries/

4.  Nordlund L. Bara egoister avstår att vaccinera. Svenska Dagbladet 19.3.2017. https://www.svd.se/bara-egoister-avstar-att-vaccinera/i/senaste/om/ledare

5.  http://www.revolutionfortruth.org/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner