Skip to main content

Niåringer med mange venner håndterer avvisning bedre senere i livet

[wcm_restrict]

Det er vondt å bli avvist, og hvis du hadde få venner da du var i 9-årsalderen, kan det være ekstra vondt. I en langtidsstudie av hvordan tidlige opplevelser kan påvirke eller forutsi følelsesmessige og mentale lidelser senere i livet, undersøkte forskerne blant annet i hvilken grad tidlige barndomsopplevelser kunne forklare hvor følsomme deltakerne var for avvisning når de ble eldre. En slik følsomhet for avvisning innebærer blant annet at man er ekstra nervøs for å bli avvist, oppfatter flere type hendelser som personlig avvisning, og at man reagerer kraftig følelsesmessig på det som oppfattes som avvisning. 

Barna i studien ble observert da de var 6, 9 og 12 år gamle. De niåringene som fikk mest sosial støtte og aksept, var mest robuste og minst følsomme for avvisning senere i oppveksten. 447 barn deltok i studien. ALJ

Kilde:

Araiza AM, Freitas AL, Klein DN. Social-experience and temperamental predictors of rejection sensitivity: A prospective study. Social Psychological and Personality Science 2019. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550619878422?journalCode=sppa& 

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner