Skip to main content

Norsk lege anklagd for kvakksalveri

Legen ble klagd inn til Rådet for legeetikk fordi hun tilbød kvantemedisinsk behandling i sin praksis. Hun fikk en skriftlig irettesettelse.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

En kvinnelig lege, nå pensjonist, hadde vært interessert i komplementær medisin siden hun var ferdig utdannet. Etter at hun kjøpte og fikk opplæring i å bruke kvantemedisinske apparater, har hun stått på en nettbasert liste over behandlere på kvantemedisin.no. Som lege har hun ikke lov til å annonsere for slik praksis, men hun antok dette forbudet ikke inkluderte å ha navnet sitt på en slik liste over brukere.

I 2009 var det en del oppslag i ulike medier om kvantemedisin og kreft. En professor ved Universitet i Stavanger fant i kjølvannet av debatten på nevnte nettside ut at det sto oppført en lege som drev med kvantemedisin. Han henvendte seg til Legeforeningens etisk råd (Rådet for legeetikk) og anklagde henne for kvakksalveri. Argumentet var at slik behandling ikke burde gis legitimitet ved at autoriserte leger går god for den. Klageren uttrykte bekymring for at legens pasienter ble utnyttet og ikke mottok tilfredsstillende behandling og i verste fall at pasienter led overlast.12

LES OGSÅ  Massemigrasjon til EU og europeisk nasjonalisme

Den innklagde legen uttalte at hun stort sett drev vanlig medisinsk praksis, men med et komplementært tilsnitt. Dette omfattet bl.a. kvantemedisinsk behandling. Hun mente at metodene var nyttig i behandlingen av enkelte pasienter, særlig kronikere som ikke får noe tilbud og ellers blir stemoderlig behandlet i helsevesenet.

Rådet for legeetikk innhentet en faglig vurdering av den vitenskapelige dokumentasjonen for de kvantemedisinske metodene og konkluderte at dokumentasjonen som i sakens anledning var framlagt, ikke ga grunnlag for å hevde at metodene har vist seg effektive i diagnostikk og behandling av sykdom.

Rådets vedtak

Rådet for legeetikk vedtok å uttale dette:

”Rådet tviler ikke på innklagede leges oppriktige ønske og mål om å benytte de kvantemedisinske metodene til beste for sine pasienter. Til forsvar for å ta i bruk utradisjonelle metoder kan det hevdes at mye av akseptert medisinsk diagnostikk og behandling også savner god vitenskapelig dokumentasjon. Rådet anerkjenner at medisinsk praksis ofte baserer seg mer på erfaring og tradisjon enn på streng vitenskapelig dokumentasjon. Det er imidlertid under den forutsetning at slike metoder gjøres til gjenstand for etterprøving etter aksepterte vitenskapelige metoder med det mål å gjøre klinisk praksis mest mulig kunnskapsbasert. Rådet anser det som særlig viktig at nye undersøkelses- og behandlingsprinsipper ikke tas i bruk i vanlig legepraksis før effekt og mulige bivirkninger er tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert. Ut fra den dokumentasjonen som foreligger, mener rådet at de kvantemedisinske metodene som innklagede lege benytter, ikke oppfyller de nødvendige kravene til dokumentasjon.”

Konklusjonen var at legens praksis stred mot etiske regler for leger, og Rådet vedtok derfor å uttale kritikk overfor innklagde lege. Den innklagde legen mottok deretter en skriftlig irettesettelse fra Rådet for legeetikk.

LES OGSÅ  Høstens stortingsvalg

Fornøyde pasienter

Legen har aldri fått kritikk fra pasientene, som har vært fornøyde med den aktuelle behandlingen. Saken bunnet utelukkende i at en kritisk innstilt fagmann etter et søk på nettet fant ut at legen tilbød kvantemedisinsk behandling. Helsetilsynet fattet også interesse for denne legen, og hun fikk kritikk for sin bruk av kvantemedisin. Fordi hun fremdeles arbeider som lege og er avhengig av lisensen, har hun valgt å legge kvantemedisinen på hylla. Som pensjonist har hun ikke tatt bryet med ”å ta opp kampen” med Legeforeningen eller helsemyndighetene i denne saken. Hun er etter eget ønske ikke nevnt ved navn i denne artikkelen.

Les også:

Kvantemedisin – lagelig til for hogg

Kilder:

1.  Mysterud I. Kvantemedisin. VOF 2011; 2 (3): 62-8.

2.  Spilde I. Kan kvantemedisin virke? Forskning.no 2006; 6. september (forskning.no/Artikler/2006/september/1157445539.93).

3.  Spilde I. Tilbyr kvantemagi mot kreft. Forskning.no 2006; 6. september (forskning.no/Artikler/2006/september/1157457367.28).

4.  Tunstad E. Kynisk utnyttelse. Forskning.no 2006; 6. september (forskning.no/Artikler/2006/september/1157457742.06).

5.  Aksnes T. Tilsvar. Forskning.no 2006; 9. september (forskning.no/artikler/2006/september/1157712726.19).

6.  Olsen DR. – Villedende fra kvantemedisinere. Forskning.no 2006; 28. september (forskning.no/Artikler/2006/september/1159341795.34).

7.  Schrödingers katt 19.02.09 (www1.nrk.no/nett-tv/indeks/160417/).

8.  SCIO er en av de mest brukte kvantemedisinske apparatene. Det står for “Scientific Consciousness Interface Operation”. Nettside: www.quantumenergywellness.com/index-7.htm

9.  Schrödingers katt 26.03.09 (www.nrk.no/nett-tv/indeks/165343/).

10.  Martiussen J, Augsberg S. Nyheter om LIFE System – fra distributøren. Kvantespranget 2009; nr. 3: 10-1.

11.  E-post fra Richard Lloyd, Regulatory Manager i Maitreya Ltd., Budapest, Ungarn til Iver Mysterud 15. desember 2010.

12.  Markestad T. Bruk av kvantemedisin i strid med etiske regler for leger. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009; 129: 1907.

LES OGSÅ  Miljøpartiet De Grønne på Tinget?

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner