Skip to main content

NRK Forbrukerinspektørenes kokosbløff…

[wcm_restrict]

I nummer 7/2018 trykket vi i leserbrevspalten på sidene 6–7 et innlegg av kjemiingeniør Gro M. Holm med tittelen ”NRK Forbrukerinspektørenes kokosbløff…”. I forbindelse med vår vanlige redaksjonelle bearbeiding av Holms tekst ble det lagt inn noen endringsforslag i teksten. Disse ble ved en brist i rutinene beklageligvis ikke sendt til Holm for godkjenning. Det trykte innlegget inneholder derfor noen formuleringer hun ikke hadde godkjent. Vi har derfor valgt å trykke hennes opprinnelige innlegg i lett bearbeidet form på nytt.

NRKs framstilling av kokosfett i Forbrukerinspektørene 3. oktober 2018 var en bløff, men kanskje ikke slik NRK hadde ment det. Tvert imot var framstillingen av kokos som noe usunt, en ren bløff. 

Reporter Marit Evertsen Grimstad byttet ut alt fett i sitt kosthold med kokosfett i to uker. Hun tok blodprøver før og etter forsøket. Resultatene ble vurdert av Ketil Retterstøl, professor fra UiO og overlege ved Lipidklinikken, ”Norges fremste fettekspert” ifølge programmet. Det ble slått opp som skremselspropaganda at Grimstads totalkolesterolverdi økte fra 5,6 til 5,8 mmol/L og at det ”dårlige” LDL-kolesterolet økte fra 3,6 til 3,7 mmol/L. Imidlertid utelates det helt å si hva som skjedde med det ”gode” HDL-kolesterolet eller de andre blodprøvene som ble tatt. Men til alt hell zoomet kamerat inn på blodprøvesvarene på arket et kort øyeblikk, og ved å sette avspillingen på pause kan man lese det som står nedover.

LES OGSÅ  Mat&helse legger ned

Ubetydelige endringer

Det «dårlige» kolesterolet økte 0,1 måleenhet. I vanlig legepraksis ville dette blitt sett på som en måleusikkerhet/tilfeldig svingning. Det ”gode” HDL-kolesterolet økte derimot fra 1,9 til 2,1 mmol/L, altså med 0,2 mmol/L – det dobbelte av økningen i LDL-kolesterol. Dette vil her veie opp for økningen av det skadelige LDL-kolesterolet. Dette er også grunnen til at totalkolesterolet økte såpass mye, og at totalkolesterolet alene er en uspesifikk variabel som sier lite om risiko.

Videre gikk flere andre prøver i riktig retning, da triglyseridene sank fra 0,9 til 0,8 mmol/L, mens lipoprotein A sank fra 64 til 58 mmol/L (!), der verdier over 75 gir stor økning i risikoen for hjerte- og karsykdom ifølge teksten på laboratoriesvaret. Resultatet må sies å være en signifikant forbedring av Grimstads helse. 

Videre spekulerte Retterstøl om ”hva som kunne ha skjedd” hvis hun hadde spist kokosfett i lengre tid. Økningen i LDL kolesterol var nå på cirka 3 prosent, den ”kunne kanskje ha blitt 10 prosent” hvis hun hadde doblet perioden… Videre fantaserte Retterstøl om hva som kunne ha skjedd hvis kolesterolverdien til Grimstad hadde økt fra 5,6 til 6,6 mmol/L (hvilket den langt ifra gjorde!): – Da ville hun fått en 50 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdom! Men det var altså ikke det som skjedde! Økningen i det ”dårlige” LDL-kolesterolet var minimal. Det ”gode” kolesterolet som veier opp for det ”dårligere”, økte dobbelt så mye. 

Bevisst villedning?

Programmet må sees på som bevisst villedning av folket. De som ikke har så god greie på temaet, hørte kanskje ikke at Retterstøl sa ”DERSOM det hadde økt fra 5,6 til 6,6” og tror kanskje det var dette som skjedde. Dette er hypotetiske spekulasjoner og har ingenting med hva som faktisk skjedde i dette konkrete kokosfettforsøket, men det ble framstilt slik. Grimstads konklusjon var at hun straks skulle slutte å spise kokos. Dette var en totalt feil konklusjon å trekke. 

LES OGSÅ  Helsetips på SnapChat

Så bløffen og villedningen av folket, er det NRK og Statens ernæringsråd i kulissene (?) som står for! Totalt sett fikk Marit Evertsen Grimstad fra NRK trolig bedre helse av å bytte ut sitt vanlige fettinntak med kokosfett.

Gro M. Holm, kjemiingeniør

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner