Skip to main content

Nyere forskning på MS

I de siste årene har temaet CCSVI fått stor oppmerksomhet, og studier med motstridende resultater har ført til fagdebatt.33 Her ser vi på noe av den nye forskningen.

Tekst Iver Mysterud

Flere av studiene har undersøkt hvor god den opprinnelig brukte Doppler-ultralyden (Doppler-sonografi) er i å undersøke innsnevrede eller blokkerte vener sammenliknet med andre typer undersøkelsesmetoder, slik som MR-venografi eller selektiv venografi (katetervenografi). Selektiv venografi regnes å gi fasiten, siden man der undersøker vener ved hjelp av et kirurgisk inngrep.18

Undersøkelse med Doppler-ultralyd gir også bedre svar enn MR-venografi, og krever – i motsetning til selektiv venografi – intet kirurgisk inngrep.34,35 Imidlertid kreves spesialopplæring for å bruke Doppler-ultralyden tilfredsstillende.36 Inntil det er utviklet et standardisert og pålitelig sett kriterier for å bruke Doppler-ultralyd for undersøkelse av CCSVI, mener en del forskere at diagnoser basert på denne undersøkelsesmetoden bør tolkes forsiktig.18

Noen data tyder på at uregelmessighetene i venene som skal føre blod fra hjernen, kan være medfødte og verken skyldes en påvirkning fra faktorer i det ytre miljøet eller selve sykdomsprosessen ved MS.14,18 Imidlertid viser annen forskning at risikoen for å utvikle uregelmessigheter i venene øker ved hjertesykdom, overvekt, irritabel tarm, røyking og å ha hatt en infeksjon med Epstein Barr-virus (mononukleose, ”kyssesyke”). På den annen side har forsøk vist at antioksidanter virker beskyttende på venene.37,38

I en studie er det funnet at CCSVI påvirker de fysiologiske sykdomsprosessene man ser i hjernen ved MS, særlig flyten i cerebrospinalvæsken.39

Tidligere har en rekke studier funnet lav gjennomblødning i hjernen hos personer med MS. En pilotstudie har funnet at jo større grad en vene er blokkert, desto lavere er blodflyten.40 Volumet av blod som sirkulerer, er viktig fordi det frakter oksygen og ernærer hjernen.

I en pilotstudie ble 15 personer med periodevis MS og påvist CCSVI delt i to grupper. I den ene fikk åtte utført utblokking i tillegg til standard medisinsk behandling, mens de sju resterende fikk utført utblokking etter seks måneders standard behandling. Det forekom ingen bivirkninger. Etter ett år var det totalt sett ny blokkering av årene hos 27 prosent. Deltakerne hadde følt seg mye bedre etter utblokking. Til tross for en betydelig grad av ny blokkering i venene, konkluderte forskerne at studien var oppløftende og burde følges opp av en større, kontrollert undersøkelse med deltakere fra flere medisinske sentre.41

LES OGSÅ  Medisinsk cannabis – ja takk!

I et temahefte til fagtidsskriftet Neurological Research har Zamboni og en kollega en artikkel som går gjennom alt som var publisert om CCSVI opp til 2011. De gikk gjennom motstridende datasett og vurderte kritikk av teorien om en kobling mellom CCSVI og MS. Studiene bekrefter at det er overhyppighet av CCSVI hos MS-rammede, slik at CCSVI kan føyes til lista over faktorer som er involvert i sykdomsprosessen. Motstridende datasett ser ut til å skyldes forskjeller i undersøkelsesmetoder og ferdigheter i å bruke dem. Studier som tilsynelatende ikke finner CCSVI, viser i virkeligheten tegn som tyder på unormal blodsirkulasjon ved MS sammenliknet med friske kontroller. Tradisjonelle risikofaktorer for MS er også funnet å være risikofaktorer for å ha CCSVI. Det gjelder røyking (økt risiko), en historie med mononukleose (økt risiko) og inntak av vitamin D (omvendt risiko).17

Mange forskere mener at det ikke er godt nok dokumentert at CCSVI er en årsak til MS, selv om mange MS-pasienter utvilsomt har tilstanden.18 Bare et mindretall tviler imidlertid på at MS-pasienter har problemer med venene.18

Fortsettelse i neste nummer

I del 2 av artikkelen presenterer vi Ashton Embrys nye modell for MS: En person må både ha trange vener (CCSVI) og en feilregulering i immunsystemet for å utvikle MS. Vi presenterer også Embrys stiftelse DIRECT-MS, som gir informasjon om årsaker til og råd om behandling av MS.

Les også:

Gjennombrudd i forståelsen av multippel sklerose?

Kilder:

1.  Mysterud I, Poleszynski DV. Kan multippel sklerose helbredes? VOF 2012; 3 (2): 78-81.

2.  Embry A. CCSVI – a huge breakthrough in MS? (http://www.direct-ms.org). (20.9.2012)

3.  Vena jugularis interna og vena cava superior.

4.  Favaro A, St. Philip E. The Liberation Treatment: A whole new approach to MS. CTV news 2009; 21. november. http://www.ctvnews.ca/the-liberation-treatment-a-whole-new-approach-to-ms-1.456617

5.  http://snl.no/.sml_artikkel/hemosiderose

6.  Zamboni P. The Big Idea: Iron-dependent inflammation in venous disease and proposed parallels in multiple sclerosis. Journal of the Royal Society of Medicine 2006; 99: 589-93. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17082306

LES OGSÅ  Frisk av MS etter fjerning av kvikksølv

7.  Zamboni P, Menegatti E, Bartolomei I mfl. Intracranial venous haemodynamics in multiple sclerosis. Current Neurovascular Research 2007; 4: 252-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18045150

8.  Menegatti E, Zamboni P. Doppler haemodynamics of cerebral venous return. Current Neurovascular Research 2008; 5: 260-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18991660

9.  Singh AV, Zamboni P. Anomalous venous blood flow and iron deposition in multiple sclerosis. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 2009; 29: 1867-78. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19724286

10.  Zamboni P, Consorti G, Galeotti R mfl. Venous collateral circuclation of the extracranial cerebrospinal outflow routes. Current Neurovascular Research 2009; 6: 204-12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19534716

11.  Zamboni P, Galeotti R, Menegatti E mfl. Chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2009; 80: 392-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19060024

12.  Zamboni P, Menegatti E, Galeotti R mfl. The value of cerebral Doppler venous haemodynamics in the assesment of multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences 2009; 282: 21-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19144359

13.  Zivadinov R, Schirda C, Dwyer MG mfl. Chronic cerebrospinal venous insufficiency and iron deposition on susceptibility-weighted imaging in patients with multiple sclerosis: a pilot case-control study. International Angiology 2010; 29: 158-75. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351672

14.  Embry AF. Integrating CCSVI and CNS autoimmunity in a disease model for MS. International Angiology 2010; 29: 93-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351664

15.  Zamboni P, Galeotti R, Menegatti E mfl. A prospective open-label study of endovascular treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency. Journal of Vascular Surgery 2009; 50: 1348-58. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19958985

16.  Zamboni P, Galeotti R. The chronic cerebrospinal venous insufficiency syndrome. Phlebology 2010; 25: 269-79. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21106999

17.  Morovic S, Zamboni P. CCSVI is associated with multiple sclerosis. Neurological Research 2012; 34: 770-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22971467

18.  Simka M. Chronic cerebrospinal venous insufficiency: state of the art and research challenges. Phlebolymphology 2012; 19: 121-31. http://www.phlebolymphology.org/2012/09/chronic-cerebrospinal-venous-insufficiency-state-of-the-art-and-research-challenges/

19.  http://www.ms.no/

20.  Blinkenberg M, Åkeson P, Sillesen H mfl. Chronic cerebrospinal venous insufficiency and venous stenoses in multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica 2012; 126: 421-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22530753

21.  http://scleroseforeningen.dk/nyhed/ccsvi-unders%C3%B8gelse-offentligg%C3%B8res. (21.9.2012)

22.  Førde O. CCSVI: Privat klinikk tilbyr undersøkelse. 9. februar 2011. http://www.ms.no/ms-og-samfunnet/ccsvi-priv/. (25.9.2012)

23.  Førde O. Døde etter CCSVI-behandling. 22. november 2010. http://www.ms.no/forskning/dode-etter/. (21.9.2012)

24.  Førde O. CCSVI: Nye studier – nytt dødsfall. 12. juli 2011. http://www.ms.no/forskning/ccsvi-nye-/. (21.9.2012)

25.  FDA safety communication: chronic cerebrospinal venous insufficiency treatment in multiple sclerosis patients. 10. mai 2012. http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm303318.htm. (21.9.2012)

LES OGSÅ  Kan multippel sklerose helbredes?

26.  E-post fra Ashton Embry til IM 18. september 2012.

27.  Førde O. FDA advarer mot CCSVI-behandling. 11. mai 2011. http://www.ms.no/ms-og-samfunnet/fda-advare/. (21.9.2012)

28.  Førde O. MS-forbundet og CCSVI-teorien. 3. februar 2011. http://www.ms.no/forskning/ms-forbund/. (25.9.2012)

29.  Førde O. Zamboni: Vent med behandling. 18. oktober 2010. http://www.ms.no/forskning/zamboni-ve/. (25.9.2012)

30.  http://www.direct-ms.org/.

31.  Embry A. CCSVI, autoimmunity and nutrition (http://www.direct-ms.org). (20.9.2012)

32.  http://www.direct-ms.org.

33.  Khan O, Filippi M, Freedman MS mfl. Chronic cerebrospinal venous insufficiency and multiple sclerosis. Annals of Neurology 2010; 67: 286-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20373339

34.  Hojnacki D, Zamboni P, Lopez-Soriano A mfl. Use of neck magnetic resonance venography, Doppler sonography and selective venography for diagnosis of chronic cerebrospinal venous insufficiency: a pilot study in multiple sclerosis patients and healthy controls. International Angiology 2010; 29: 127-39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351669

35.  Zivadinov R, Galeotti R, Hojnacki D mfl. Value of MR venography for detection of internal jugular vein anomalies in multiple sclerosis: A pilot longitudinal study. American Journal of Neuroradiology 2011; 32: 938-46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21474626

36.  Menegatti E, Genova V, Tessari M mfl. The reproducibiliity of colour Doppler in chronic cerebrospinal venous insufficiency associated with multiple sclerosis. International Angiology 2010; 29: 121-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351668

37.  Dolic K, Weinstock-Guttman B, Marr K mfl. Risk factors for chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) in a large cohort of volunteers. PLoS One 2011; 6: e28062. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22140507

38.  Dolic K, Weinstock-Guttman B, Marr K mfl. Heart disease, overweight, and cigarette smoking are associated with increased prevalence of extra-cranial venous abnormalities. Neurological Research 2012; 34: 819-27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22971471

39.  Zamboni P, Menegatti E, Weinstock-Guttman B mfl. The severity of chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis is related to altered cerebrospinal fluid dynamics. Functional Neurology 2009; 24: 133-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018140

40.  Zamboni P, Menegatti E, Weinstock-Guttman B mfl. Hypoperfusion of brain parenchyma is associated with the severity of chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis: a cross-sectional preliminary report. BMC Medicine 2010; 9: 22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21385345

41.  Zamboni P, Galeotti R, Weinstock-Guttman B mfl. Venous angioplasty in patients with multiple sclerosis: Results of a pilot study. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2012; 43: 116-22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21839654


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner