Skip to main content

Nytt lys på helbredelse

Den årlige medisinske uka i Baden-Baden1 – Europas største og mest betydningsfulle fagkongress for naturmedisin – er både et utstillingsvindu for de nyeste trendene og terapeutiske metodene og et forum hvor man kan lære basisforskningen å kjenne. Her får man presentert så og si ferskpresset saft fra laboratoriene. I feltet mellom erfaringsmedisin, biofysikk og (iblant) esoterikk,2 kan man beundre blinkende skjermer og håndelektroder, hjertefrekvensmålere i stadig nye varianter og behandling med klang, lys og farger. Uka kaster også nytt lys over intuitiv medisin, den som utvikler seg fra menneske til menneske.

Tekst Raphael Kleimann     Foto Jan Erik Pedersen og Ingelin Vestly

”Selvregulering” har i mange år vært et nøkkelbegrep innen medisin.3 At sjelelig ubalanse kan gjøre oss fysisk syke (psykosomatisk), har lenge vært kjent. Nytt er de mange konkrete erkjennelsene om det gjensidige vekselspillet mellom kropp og sjel.

Mikrobenes betydning

Særlig de avanserte tekniske målingene synes å vise at de trådene vår helse henger i, ser ut til å samles i vår bevissthet. Når vi de siste åra har fått vite at kanskje mer enn 90 prosent av vårt arvemateriale ikke stammer fra våre egne celler, men fra mikrober av alle slag, først og fremst tarmbakterier, og når tydeligvis selv ikke knokler og hjerne er fri for ”besøkende”, må vi stille spørsmålet om hvilken pipe alle disse vesener danser etter. Hvem er direktøren i denne zoologiske hagen? Er det menneskets Jeg? Godt ledet, innordnet i en harmonisk kropp-sjel-sammenheng, blir de mikroskopiske ”immigrantene” til velkomne medarbeidere: De muliggjør god fordøyelse, og med sitt fremmede DNA stimulerer de til utveksling og evolusjon.

Hvis mennesket ikke kjenner sin egen midte, kan reguleringen gå av sporet. Da manipulerer for eksempel gjærsopper tarmen og smaksopplevelsen slik at vi får lyst på akkurat det de vil ha – selv om vi vet at det slett ikke gjør oss godt. Slik kan bestemte virus slå ut i form av depresjoner, mens andre har sammenheng med kronisk trøtthet, autisme eller multippel sklerose. Til slutt selvstendiggjør noen celler seg uten hensyn til organismen som helhet, slik som ved kreft.

Helbredende lys

Helbredelse kan skje via lys, som samtidig både er fysisk og åndelig. Pionerer som den tyskfødte legen Dietrich Klinghardt (f. 1950) fra USA4 framhever de gunstige virkningene av lysbehandling og hevder at vitaminer kan overføres via en fiolett laserstråle. (Hvis det forundrer noen, kan man tenke over hvordan musikk avleses i en CD-spiller …). Klinghardt regnes som verdens fremste utøver av miljømedisin og er flere ganger blitt utnevnt til Årets lege av Den globale stiftelsen for integrert medisin (The Global Foundation for Integrative Medicine). Han kan blant annet støtte seg på nobelprisvinneren i fysiologi eller medisin 2008, Luc Montagnier (f. 1932), oppdageren av hivviruset, som nylig ved eksperimenter har dokumentert overføring av DNA i et nøytralt medium uten noen som helst berøring, kun ved hjelp av lys, respektive elektromagnetisk stråling.5,6,7

LES OGSÅ  Hva er energimedisin?

Nå er også vi uten noen slags apparater allerede biologiske lysvesener: På det høyeste nivået av selvregulering, før alle (elektriske) nervesignaler og (biokjemiske) hormonsignaler, sørger biofotoner for at alle celler i prinsippet til enhver tid får vite alt om hverandre – med lysets hastighet.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Biofoton nyorienteringsspeil»]Dette er en lysbasert intuitiv behandlingsform innen avgiftning og behandling av traumer og kroniske sykdommer. Den er ofte brukt i kombinasjon med miljømedisinsk testing, psykokinesiologi og mentalfeltterapi etter legen Dietrich Klinghardt. Behandlingen er i sterk vekst, med 12 utdanningstilbud i fem europeiske land, inkludert Østerrike (Wien), England (London) og Norge (Oslo). www.biophotonrealignmentmirrors.com[/gdlr_box_icon]

Bevissthet

Det står fast at vi i dag ikke bare finner bakterier på uventede steder, men også kan påvise bevissthet hvor det tidligere ikke var forventet. Muskulaturen viser seg som bærer av emosjonelle erindringer, og sammen med bindevevet kan den sees som ”hjernens utpost”. Dette kommer fram i forskningen til fysiker og psykolog Günter Haffelder (f. 1940) fra Institutt for hjerneforskning i Stuttgart.8

Haffelder, som tidligere kunne påvise en signatur av ”åndelig sansning” i hjernebølgene hos klarsynte og healere, utvider nå sitt tredimensjonale EEG (Chronospektrogram) med parallell ultralydsonografi i fasciene. Dermed kunne han påvise en dobbelt innprenting av nær-døden-opplevelser som en varig, umiskjennelig preging av frekvensene i hjernebølgene – og som en mer subtil frigiving av hukommelse bundet i muskulatur. På den måten oppstår sannsynligvis livspanoramaet som mange av dem som ”kommer tilbake”, forteller om.9

Haffelders hypotese er viktig også fordi den setter nær-døden-forskning inn i en meningsfull sammenheng: lys og hukommelse, nærmere sagt følelsen av å være innhyllet i lys, ja, selv å bestå av lys-substans og samtidig oppleve sitt livspanorama omgitt av forståelsens ”lys”.

De såkalte fasciene, altså tynne hinner av bindevev som omgir muskler og sener, var tidligere en undervurdert del av anatomien. I en biff er dette de hvite hinnene vi gjerne fjerner. Som binde- og støttevev gjennomtrenger de alle levende muskler og organer og sørger for formdanning av menneskeskikkelsen. På den ene siden er de gjennomtrengt av nerver og på den annen side er de selv lysledere som fungerer omtrent som fiberoptiske kabler.10 Hvilken lyskvalitet gir vi dem?

Lysets kvalitet er avgjørende: Diffust lys belyser gjenstandenes verden, men har liten betydning som informasjonsbærer. Nettopp derfor gir dagslyset oss friheten. Strukturert, koherent (samordnet) lys preger og utløser derimot helt bestemte reaksjoner. Slik virker biofotonenes lys fra celle til celle gjennom hele organismen. Har vi her det fysiske motstykket til en helhetlig oppfatning, hvis vi for eksempel vegrer oss eller avviser en matvare, eller reagerer med hele kroppen på ”tykk luft” i en forsamling allerede før vi har kommet inn?

LES OGSÅ  Lys i mørket

En rekke observasjoner synes å bekrefte disse antakelsene, hvor det vel og merke er snakk om samvariasjoner, ikke årsaksforhold. Vi aner de graverende følgene av falskt, opprevet lys: Vår organisme er ”innstilt” på sollys og dets slektninger (leirbålets flammer, glødetråder). Energisparepærer og LED fører derimot til stress og ”koherenstap”. De er i denne forstand knapt å betegne som lyskilder.

Akkurat som lysforurensning (energisparepærer, LED, osv.) belaster vår organisme, kan strukturert, ”koherent” lys gi helbredende impulser. En kilde til slikt helbredende lys er nærmere enn du tror: i mennesket selv.

Nyutviklet lysterapi

På den medisinske uka i 2015 holdt healeren Renzo Celani (f. 1971) et oppsiktsvekkende foredrag. Celani er blitt grundig undersøkt og målt av Haffelder. Han hadde åpenbart i lang tid hatt evnen til bevisst utstråling av helbredende lys fra hendene. Dette er målt gjentatte ganger av professor Fritz-Albert Popp (f. 1938), som er pioner innenfor biofotonforskningen. Helbredelse som ren ”energioverføring” kan også framkalle avhengighet av ytre innvirkninger framfor kraftkilder i menneskets indre. Celani ville heller stimulere ”selvhelbredelse”. Derfor utviklet han ”biofoton-nyorienteringsterapi”. Den består i at terapeuten holder ekstremt rene metallspeil med optiske filtre over syke kroppsdeler. Den kaotiske lysutstrålingen blir dermed absorbert og speilet tilbake til kroppen som ordnet, ”koherent” lys. Organismen husker spontant hvor harmonisk den egentlig kunne fungere og innretter seg etter det.

Åndelig helbredelse blir her en intim egensamtale mellom den forvirrede kroppsdelen som har falt ut av helheten, og det intakte urbildet av den egne kroppen.11 ”Healeren” er kun vitne til og formidler denne samtalen.

Planter

Også dyr og planter kan gjenspeile menneskers værende. Alle planter gir til sammen et fullstendig ”sjeleavtrykk” av mennesket, og hver enkelt blomst danner et delaspekt av dette. Derfor er ”Bachs blomster12 så populære i visse kretser, og derfor har blomsteressens-terapien de siste 80 åra utviklet seg til et globalt forskningsprosjekt.

En helt spesiell ”speilkraft” har blomsten av misteltein. Den blomstrer gullgult med sart honningduft, er ganske unnselig og blomstrer ofte allerede mens jorda er dekket av snø og is og dagene igjen blir merkbart lenger. Sollys fra tidlig vår forbindes i prosessen med vannets hukommelse – en sart, intensiv berøring av vann, lys og blomst (uten sammenpressing eller -risting). Her oppstår et legemiddel med potensial til å sette mennesket fritt og samtidig tilby en ny forbindelse med elementenes kraft.

Fra den lille flasken har fintfølende mennesker stadig fornemmet ”lysstråler” som av seg selv går der det trengs sårheling eller bearbeiding av noe som er fortrengt og glemt. Ofte handler det om organer i kroppen, eller mer nøyaktig deres forstyrrede funksjon når de har mistet forbindelsen med helheten. Men ofte går også veien ut i omkretsen, i auraen. Der finnes utskilte rester og deler av biografi, opplevelser i fortida som nå kan integreres, og ikke minst: framtidspotensial som venter på å bli hentet fram og levd.

LES OGSÅ  Lysbehandling av friske mennesker

Hånden som her forsiktig fornemmende fører essensflasken, er hjertets forlengelse, noe som for øvrig også kommer til uttrykk i det målbare fyrverkeriet som håndchakraet viser. Det sier: ”Jeg ser deg søster/bror, med alt det du utfolder av deg selv.” Slik taler man gjennom blomstene fra lysspeilet som vi selv er, hver på sin måte.

Nær-livet-opplevelsene er ofte nærmere enn vi tenker og tror.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om artikkelforfatteren»]Raphael Kleimann (f. 1966) er utvikler av Baldron MistleTree Essences. Han holder kurs, foredrag og gir behandlinger i hele Europa ved siden av å drive Baldron-klinikken i Oslo. Hans terapeutiske praksis preges av hans mangesidige erfaringer som miljø- og energimedisiner, enhetsterapeut, byggbiolog, trepleier og pedagog.

E-post: post@baldron.com; Nettside: www.baldron.org, www.facebook.com/baldron.no

Youtube: BaldronTV[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  http://www.medwoche.de

2.  http://www.esoterikk.no/about/

3.  Se utkastet til en ny, dynamisk definisjon av helse som den antroposofiske forskeren Machteld Huber har utviklet i forbindelse med WHO. http://www.louisbolk.org/health-nutrition/integrative-medicine-3/new-concept-of-health

4.  http://www.klinghardtacademy.com/BioData/Dr-Dietrich-Klinghardt-MD-PhD.html

5.  Montagnier L, Del Giudice E, Aissa J mfl. Transduction of DNA information through water and electromagnetic waves. Electromagnetic Biology and Medicine 2015; 34: 106–12. https://arxiv.org/pdf/1501.01620.pdf

6.  Ullman D. Luc Montagnier, Nobel price winner, takes homeopathy seriously. The Huffington Post 30.1.2011. http://www.huffingtonpost.com/dana-ullman/luc-montagnier-homeopathy-taken-seriously_b_814619.html

7.  DNA Replication at a Distance–reported by Nobel scientist, likely building on research first published in 1992 by Russian scientists, Garaiev and Poponin.

https://prof77.wordpress.com/2011/01/28/dna-replication-at-a-distance-reported-by-nobel-scientist/

8.  http://www.gehirnforschung.com. Haffelder er blant annet kjent som trener for toppidrettsutøvere som Jürgen Klinsmann. Han har skapt spesielle, personlig skreddersydde CD-er som, blant annet med ”naturlig” Mozart musikk (kammertone A = 432 Hz) og hvalsang, aktiverer visse områder i hjernen. Dette viser seg å hjelpe særlig barn med dysleksi og oppmerksomhetsforstyrrelser.

9.  I døden ”slipper” musklene. Dataene som er lagret i vevet frigis. De indre bildene blir oppfattet gjennom pinealkjertelen som et livspanorama. Delta- og tetafrekvenser tjener som bærefrekvenser som formidler dette innholdet til hjernen. De dermed genererte EEG-korrelatene indikerer økt frigjøring av DMT. I: Günter Haffelder: NDE fra hjerneforskningens standpunkt. Manuskript.

10.  Kirilova M, Stoytchev S, Pashkouleva D mfl. Experimental study of the mechanical properties of human abdominal fascia. Medical Engineering & Physics 2011; 33: 1–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21095153

11.  Rudolf Steiner kaller denne ikke-fysiske instansen for ”Jeg-organiasjonen” og gir den en helt sentral rolle i antroposofisk medisin.

12.  http://www.bachcentre.com/centre/remedies.htm


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner