Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Nytte av magnesium

Forskere fra Kina har gjort en samlestudie for å undersøke om det kan være sammenheng mellom inntak av magnesium og risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom, diabetes type 2 og økt dødelighet av alle årsaker. Analysen inkluderte 40 studier som hadde fulgt mer enn én million deltakere.

Det viste seg at økende magnesiuminntak i kostholdet var korrelert med redusert risiko for slag, hjertesvikt, diabetes og dødelighet av alle årsaker, men ikke med koronar hjertesykdom eller med totalt antall rammet av hjerte- og karsykdom. Alt i alt underbygger dataene at økende inntak av magnesium er helsemessig gunstig. IM

Kilde:

Fang X, Wang K, Han D mfl. Dietary magnesium intake and the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, and all-cause mortality: a dose–response meta-analysis of prospective cohort studies. BMC Medicine 2016; 14: 210. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-016-0742-z

You may also like
Myseprotein
Alene i kampen mot kreft
Fine lavkarbo-oppskrifter – og noen kloke ord på veien
Kraftbaserte drikker og snop

Legg igjen et svar