Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Nytten av badstue for hjertepasienter

Nytten av badstue for hjertepasienter

Flere studier indikerer badstubad kan være nyttig for hjerte- og karsystemet. Finske forskere ønsket å få bedre forståelse av dette og studerte 102 deltagere med minst én risikofaktor for hjerte- og karsykdom. De var gjennomsnittlig 52 år gamle. Deltakerne ble eksponert for et enkelt opphold i badstue på 30 minutter i 73 grader med en luftfuktighet på 10–20 prosent og ble undersøkt før, rett etter og etter 30 minutters hvileperiode. Resultatene viste at oppholdet i badstua hadde hatt gunstige effekter på arteriestivhet, blodtrykk og noen blodmarkører som har sammenheng med hjertesykdom. Dette underbygger hvorfor opphold i badstue kan være nyttig for hjertepasienter. IM

Kilde:

Laukkanen T, Kunutsor SK, Zaccardi F mfl. Acute effects of sauna bathing on cardiovascular function. Journal of Human Hypertension 2018.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29269746

You may also like
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?
Hartslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk
Fett er min venn

Legg igjen et svar