Skip to main content

Nyttig å få influensa?

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening diskuterer tre forskere fra Folkehelseinstituttet en rekke fordeler og ulemper ved influensavaksinering. De påpeker at de som har hatt influensa, reduserer risikoen for et alvorlig forløp ved smitte av et nytt influensavirus. Dette betyr at personer som har vært syke av influensa ett år, kan ha redusert risiko for å bli syke av et annet influensavirus seinere.

Dette kan være viktig dersom det andre influensaviruset gir mer alvorlig sykdom. Helsepersonell og friske arbeidstakere som jevnlig vaksineres blant annet for å beskytte sårbare pasienter og gamle, kan derfor selv bli mer utsatt for et alvorlig forløp. I stedet for å anbefale vaksinering mener forskerne at friske unge og voksne bør opplyses om fordelen ved å gjennomgå høstens og vinterens influensa. Grunnen til at det kan være lurt for friske mennesker å bli influensasyk, er at det finnes indre deler av viruset som ikke er i konstant endring. Dersom kroppen gjennomgår influensa og utvikler immunitet mot én virustype, vil denne immuniteten seinere virke mot andre virustyper. IM

LES OGSÅ  Bedre immunitet med kosttilskudd

Kilde:

Haneberg B, Mamelund S-E, Mjaaland S. Influensavaksine – til hvem? Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 2376-8. http://tidsskriftet.no/article/3106841


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner