Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Nyttig å få influensa?

Nyttig å få influensa?

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening diskuterer tre forskere fra Folkehelseinstituttet en rekke fordeler og ulemper ved influensavaksinering. De påpeker at de som har hatt influensa, reduserer risikoen for et alvorlig forløp ved smitte av et nytt influensavirus. Dette betyr at personer som har vært syke av influensa ett år, kan ha redusert risiko for å bli syke av et annet influensavirus seinere.

Dette kan være viktig dersom det andre influensaviruset gir mer alvorlig sykdom. Helsepersonell og friske arbeidstakere som jevnlig vaksineres blant annet for å beskytte sårbare pasienter og gamle, kan derfor selv bli mer utsatt for et alvorlig forløp. I stedet for å anbefale vaksinering mener forskerne at friske unge og voksne bør opplyses om fordelen ved å gjennomgå høstens og vinterens influensa. Grunnen til at det kan være lurt for friske mennesker å bli influensasyk, er at det finnes indre deler av viruset som ikke er i konstant endring. Dersom kroppen gjennomgår influensa og utvikler immunitet mot én virustype, vil denne immuniteten seinere virke mot andre virustyper. IM

Kilde:

Haneberg B, Mamelund S-E, Mjaaland S. Influensavaksine – til hvem? Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 2376-8. http://tidsskriftet.no/article/3106841

You may also like
Vitamin C mot kikhoste – del I
Muggsoppgifter – må pestepidemienes historie skrives om?
Bør barn alltid vaksineres?
Nasaleze Virus Blocker

Legg igjen et svar