Skip to main content

Nyttig oversikt om hud og hudsykdommer

[wcm_restrict]

I Huden er gauden forklarer hudspesialist Jon Anders Halvorsen hva hud er og hvorfor vi har den, hvilke sykdommer den kan rammes av og hvordan huden endres gjennom livet.

Tekst Iver Mysterud

Inspirert av Giula Enders internasjonale bestselger Sjarmen med tarmen1,2har en rekke norske fagfolk kastet seg på bølgen med medisinskfaglig folkeopplysning og skrevet bøker der tittelen rimer. De har slått an godt fordi temaene opptar folk flest og forfatterne brenner etter å spre kunnskap om sine fagområder. Dette gjelder i høyeste grad også Jon Anders Halvorsens Huden er guden. De fleste av oss er opptatt av huden, som gjennomgår store endringer i ulike livsfaser fra man er barn til man er godt voksen. Huden endres kontinuerlig med økende alder, og ulike sykdommer kan forandre hudens utseende drastisk.

Boka gir en utmerket oversikt basert på perspektivet til en hudlege. Den kan brukes som oppslagsbok om de temaene man til enhver tid er opptatt av, eller leses fortløpende, slik jeg gjorde. Et stikkordsregister gjør at det er lett å finne fram til temaer man måtte være interessert i, enten det gjelder kviser, hårvekst, pubertet, hudkreft, solkrem, laserbehandling, svetting, tatovering, utslett, sår eller psoriasis.

LES OGSÅ  Mandig gourmet-”paleo” fra Danmark

Boka består av et forord, ti kapitler og en fyldig litteraturliste. Sistnevnte er organisert kapittelvis og i tillegg fordelt på undertemaer. Kapitlene er organisert som en presentasjon av huden gjennom livsløpet: fra fosterlivet (kap. 1) og spedbarnsalderen (2), til barndom (3), ungdom (4), ung voksen (5), voksen (6), godt voksen (7), eldre (8), gamle (9) og hva som skjer med huden etter at man er død (10). 

Forfatteren har i hvert kapittel tatt med temaer som er typiske for den aktuelle aldersgruppen, selv om flere temaer godt kunne ha vært plassert i mange kapitler. Hvert kapittel har i tillegg til hovedtittelen en beskrivende undertittel. For eksempel heter kapittel 1 ”Fosterlivet – den første huden”, kapittel 4 ”Ungdom – kjertlene slås på” og kapittel 9 ”Gamle – huden fungerer dårligere”.

I tillegg til at stikkordregisteret gjør det lett å finne fram til spesifikke temaer man ønsker å lese om, vil det være naturlig å lese kapitlet om den alderskategorien man selv befinner seg i. Hva er typisk for huden i denne livsfasen?

Boka er ført i et godt språk, og Halvorsen er flink til å forklare. Tallrike tegninger og svart-hvitt-bilder er nyttige supplementer til teksten.

Det gleder meg at Halvorsen en rekke steder i boka trekker inn evolusjonære perspektiver og hypoteser, men det er ikke korrekt å nevne våre nærmeste slektninger blant primatene for ”aper”. De heter ”menneskeaper”. Aper eller apekatter har haler og er primater, som er noe mindre beslektet med vår art enn menneskeapene er. Jeg tviler på om dette er forenklinger Halvorsen selv står for og mistenker at det heller skyldes en språkkonsulent som har ønsket å få boka mer ”folkelig”. Det er fint å popularisere og forenkle, men det må ikke bli feil. Halvorsen er ellers pinlig nøyaktig med å beskrive alle slags hudsykdommer, både med folkelige navn og med de korrekte medisinske termene.

LES OGSÅ  Pensum for vitebegjærlige nr. 1 2012

Dette er en bok de fleste vil ha interesse av å lese – fra ungdom til gamle mennesker. Huden er guden er viktig folkeopplysning om kroppens største organ. Som bokas siste setning lyder: ”Vi kan ikke overse huden.”

Nyttig oversikt om hud og hudsykdommer / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: Jon Anders Halvorsen

Tittel: Huden er guden: En hudlege forteller om kroppens største organ

Utgiver: Kagge Forlag

Utgivelsesår: 2018 

(364 sider)

ISBN: 978-82-489-2227-8

Pris: kr 399 (innbundet)

Kilder:

1. Enders G. Sjarmen med tarmen: Om et av kroppens mest undervurderte organer. Oslo: Cappelen Damm, 2015.

2. Mysterud I. Sjarmerende bestselger om tarm. VOF 2016; 7 (6): 52–3.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner