Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Øker behandling av prostatakreft risikoen for Alzheimers sykdom?

Øker behandling av prostatakreft risikoen for Alzheimers sykdom?

Helt siden 1940-tallet har ”androgen-deprivasjonsterapi” vært en vanlig metode for å behandle kreft i prostata. Målet med terapien er å senke nivået av mannlige kjønnshormoner, særlig testosteron, fordi det antas at prostatakreft vokser raskere under påvirkning fra androgener.

Selv om de fleste menn får normale testosteronnivåer etter behandling, forblir androgennivået lavere hos 20–30 prosent av pasientene. En rekke studier har vist at et lavt testosteronnivå kan være koblet til blant annet impotens, fedme, hjerte- og karsykdom og diabetes. Ny forskning indikerer at denne typen behandling også kan være en risikofaktor for å utvikle Alzheimers sykdom.

Forskere fra USA undersøkte et pasientregister med nesten 17 000 menn med prostatakreft, der over 2 000 hadde blitt behandlet med androgen-deprivasjonsterapi. Det så ut til å være sammenheng mellom bruk av slik hormonbehandling og risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Det ble også funnet at jo lenger en person var behandlet med hormoner, desto større var risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom. I parentes bemerket er det sterk uenighet om hvorvidt prognosen ved prostatakreft blir bedre om man reduserer blodnivået av testosteron, blant annet fordi det i første rekke er menn med lavt testosteronnivå som rammes av denne typen kreft. IM

Kilde: Nead KT, Gaskin G, Chester C mfl. Androgen deprivation therapy and future Alzheimer’s disease risk. Journal of Clinical Oncology 2016; 34: 566–71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26644522

You may also like
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar