Skip to main content

Økt dødelighet med kronisk blyforgiftning

[wcm_restrict]

Eksponering for tungmetallet bly er en risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdom, og forskere i USA ønsket å få bedre klarhet i hvilken grad bly er en dødelighetsfaktor. De studerte et nasjonalt, representativt utvalg voksne personer over 20 år som var del av en stor gruppe personer som følges over tid for å vurdere helsetilstanden. Data fra dette utvalget ble koblet sammen med et offisielt register over dødsårsaker. Drøyt 14 000 personer var med i undersøkelsen. 

En økning i blodkonsentrasjonen av bly fra 1,0 µg/dl til 6,7 µg/dl (0,048 µmol/l til 0,324 µmol/l) økte både risikoen for å dø av alle årsaker og for å dø av hjerte- og karsykdom. Tallene sammenliknet de 10 prosentene med lavest blykonsentrasjon med de 90 prosentene som hadde høyest blybelastning. Forskerne mener at resultatene viser at lavgradig eksponering for bly i miljøet er en viktig, i stor grad oversett, risikofaktor for hjerte- og karsykdom i USA. En helhetlig strategi for å forebygge dødsfall av hjerte- og karsykdom bør inkludere tiltak for å redusere befolkningens eksponering for bly. IM

LES OGSÅ  Dør man av rødt kjøtt nå?

Kilde:

Lanphear BP, Rauch S, Auinger P mfl. Low-level lead exposure and mortality in US adults: a population-based cohort study. The Lancet Public Health 2018; 3: e177–84.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29544878
/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner