Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Omega-3-fettsyrer mot kreft

Omega-3-fettsyrer mot kreft

Forskere med interesse for kreft i spiserøret ønsket å finne ut i hvilken grad tilskudd av omega-3-fettsyrer kan være et egnet terapeutisk tiltak. De studerte derfor relevant faglitteratur som kunne belyse dette nærmere.

Forskerne fant at laboratoriestudier har påvist at omega-3-fettsyrer kan bidra til å forebygge kreftutvikling i ulike stadier, inkludert deling, overlevelse, nydanning av blodårer (angiogenese), inflammasjon og spredning av celler. I kliniske forsøk er det funnet at omega-3-fettsyrer kan bedre immunreaksjonen, opprettholde muskelmassen, bedre livskvaliteten og overlevelsen til pasienter med kreft i mage- og tykktarmen og bukspyttkjertelen.

I motsetning til andre kreftformer i mage- og tarmkanalen, er det påvist sterk sammenheng mellom inflammasjon og kreft i spiserøret. Selv om en god del forskning underbygger nytten av omega-3-fettsyrer i kreftbehandling, er det ikke utført noen studier av forebygging og behandling av kreft i spiserøret. Forfatterne av litteraturgjennomgangen er i gang med et klinisk forsøk med tilskudd av omega-3-fettsyrer i tillegg til standard behandling hos pasienter med framskreden kreft i spiserøret. IM

Kilde: Eltweri AM, Thomas AL, Metcalfe M mfl. Potential applications of fish oils rich in omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of gastrointestinal cancer. Clinical Nutrition 2017; 36: 65–78. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26833289

You may also like
Myseprotein
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar