Skip to main content

Oppdatering om kreft og mikrober

[wcm_restrict]

Cancer och mikrober fokuserer på hvordan infeksjoner av sopp, bakterier og virus kan påvirke utviklingen av kreft. Den er også en hyllest til den svenske legen Erik Enby (f. 1937), en pioner som for flere tiår siden studerte infeksjoners betydning for utvikling av kreft, men som ble motarbeidet av den svenske medisinske makteliten og til slutt mistet legelisensen.

Tekst Iver Mysterud . Foto Anna Böhlmark og Shutterstock

Store deler av denne boka ble skrevet midt på 1990-tallet, men ble av ulike grunner liggende upublisert. Drøyt 20 år seinere viser en grundig gjennomgang at den er like aktuell, og det er bakgrunnen for at forfatterne valgte å gi den ut i 2018.

Cancer och mikrober handler om at Lena Forsberg fikk brystkreft og etter at helsevesenets standardbehandling ikke var vellykket, fant alternativer som gjorde henne frisk. Én del av boka handler derfor om Forsbergs helsereise. Et vendepunkt skjedde etter å ha kontaktet lege Erik Enby. Forsberg var på denne tiden gift med Ingemar Ljungqvist. Boka handler også om hvordan Ljungqvist i nært samarbeid med Enby startet det svenske helsetidsskriftet 2000-Talets Vetenskap, som opp gjennom årene jevnlig har omtalt Enbys forskning og kliniske resultater. Ved siden av å bli motarbeidet av makteliten i det medisinske miljøet, hadde Enby heller ingen heiagjeng i svenske medier. Derfor ble dette tidsskriftet en viktig kanal for å informere leserne om at infeksjoner kan være medvirkende faktorer ved kreft og andre kroniske sykdommer. Helsemagasinet har tidligere omtalt Enbys selvbiografi Blod, mod och envishet.1,2

LES OGSÅ  Søtt og enda farligere enn du trodde?

Cancer och mikrober har et forord av Enby der han framhever at kroppsvæsker og vev fra alle kronisk syke, samt fra kreftsvulster, alltid inneholder ulike former for mikrobiologisk vekst, oftest av ukjent karakter. Kronisk syke har også en generell tendens til at røde og hvite blodceller klumper seg sammen. Dette fant Enby ved hjelp av mikroskopiske studier av blod og vev fra syke mennesker gjennom flere tiår, noe man ikke ser hos friske kontrollpersoner. Samlet fører endringene i blod og vev til at ulike vev langsomt ødelegges ved siden av en gradvis forverring av individenes allmenntilstand. Denne mikrobiologiske veksten kan motvirkes ved hjelp av ulike tiltak, noe Enby erfarte med en rekke pasienter, inkludert sin tidligere pasient Lena Forsberg.

Etter forordet følger Forsbergs innledning til boka, der hun blant annet beklager at den opprinnelige boka om kreft og infeksjoner ikke ble gitt ut for rundt 25 år siden. Hun trekker fram at kreftrammede i dag får like lite hjelp til å håndtere sykdommen, som hun fikk noen tiår tidligere. Dette aktualiserte å gi ut en omtale av hennes helsereise. Hun presenterer også en del av bakgrunnen for å gi ut boka 27 år etter at hun fikk sin kreftdiagnose.

Første hoveddel ble skrevet i 1993–94. Den beskriver Forsbergs håp og fortvilelse, hva hun gjorde, alt hun forsøkte og til slutt hvordan hun gjenvant helsa. Hun leste mye på sin helsereise og siterer en rekke bøker av andre som har skrevet om møtet med kreft.

Andre hoveddel ble skrevet av Ljungqvist i 1993–94 og handler om Enby og betydningen av infeksjoner for kreft og andre sykdommer. Den setter Enbys tilnærming i historisk perspektiv, beskriver hans bruk av avansert mikroskopi og behandlinga han ga sine pasienter. Ved hjelp av mikroskopering av blod fra en pasient kunne han i løpet av noen timer se effekten av den behandlinga som var satt inn. Dermed kunne den raskt justeres etter det blodbildet viste. Enby klarte å hjelpe opp til 80 prosent av sine pasienter, og dette er imponerende all den tid mange av dem var ferdigbehandlet med skolemedisin. Enby spekulerte ikke i hva som var årsak og virkning hos sine pasienter. Derfor er det et viktig spørsmål for forskningen å avklare hvorvidt årsaken til for eksempel kreft er den høye konsentrasjonen av uønskede mikroorganismer eller ubalanse mellom mikroorganismer i kroppen, eller om det forholder seg motsatt: at kreftutvikling gir gode vekstforhold for uønskede mikroorganismer.

LES OGSÅ  Modig dame forsøker energimedisinsk kreftbehandling

Boka inneholder et nyskrevet etterord av Ljungqvist der han setter bokas innhold i perspektiv og oppsummerer en del viktige trender som har hendt siden 1993–94.

Vurdering

Selv om bokas to hoveddeler ble skrevet i 1993–94, er de viktige og lesverdige også i dag. Forsbergs møte med kreft er dessverre like aktuelt å lese om for de som rammes av denne sykdommen som da teksten ble skrevet, og Ljungkvists oversikt over Enbys tilnærming og temaet kreft og infeksjoner er fortsatt aktuelt. Det virker derfor fornuftig å gi ut den originale teksten 25 år etter, og de nyskrevne delene supplerer originalteksten på en utmerket måte. Tiden har vist at infeksjoner og kreft blir stadig mer aktuelt, selv om dette med visse unntak (virus) ikke tas på alvor av medisinen og helsevesenet. Boka gir også en viss oppreisning til pioneren Erik Enby. Cancer och mikrober anbefales til alle som er rammet av eller interessert i kreft, gjerne supplert av Enbys selvbiografi.2 Filmen med samme navn (se ramme) er et fint supplement til boka.

Selv ser jeg fram til et detaljert framstilling av kreft og infeksjoner sett sammen med andre viktige gjennombrudd som at kreft er en stoffskiftesykdom og at forklaringen på hvordan kreft oppstår, er å finne i mitokondriene (ikke i genene).3 Før en slik oversikt kan skrives, må det trolig forskes mer, og Cancer och mikrober har overbevist meg om at dette er viktig å få gjennomført.

Oppdatering om kreft og mikrober / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Forfatter: Lena Forsberg og Ingemar Ljungqvist
Tittel: Cancer och mikrober
Utgiver: Hansson@Notis
Utgivelsesår: 2018 (171 sider)
ISBN: 978-91-87679-65-0
Pris: SEK 155 (www.AlmaNova.eu)

Filmen Cancer och mikrober

Ingemar Ljungqvist er i dag sjefredaktør for et nytt svensk helsetidsskrift, AlmaNova. Journalist og filmprodusent Anna Böhlmark (f. 1981) er fast medarbeider der. Hun lanserte i 2017 filmen Cancer och mikrober, som også fokuserer på Erik Enbys liv og temaet kreft og infeksjoner. I tillegg til intervjuer med Enby inneholder filmen intervjuer med en rekke forskere som arbeidet med dette temaet. Boka og filmen utfyller hverandre på en god måte. Et utdrag av filmen på 33 minutter kan ses gratis på www.AlmaNova.eu, mens hele filmen (52 minutter) kan bestilles som DVD fra samme nettside til SEK 195. 

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om bokforfatterne»]Lena Forsberg (f. 1944) er utdannet lærer (språk og samfunnsfag), har tolke- og oversetterutdanning og er fagutdannet sveiser. Hun arbeider i dag med undervisning,
oversettelser og språkgransking (www.dittsprak.se).

LES OGSÅ  Kolesterol beskytter nyrekreftpasienter

Ingemar Ljungqvist (f. 1949) grunnla i 1990 Föreningen SARA og i 1996 tidsskriftet 2000-Talets Vetenskap. Han har 20 års erfaring som sjefredaktør, nå for AlmaNova. Ljungqvist var tidligere lærer i videregående skole og har gitt ut boka AIDS-tabu (1992).[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1. Mysterud I. På sporet etter kroniske sykdommers dypereliggende årsak. VOF 2013; 4 (5): 86-90.

2. Enby E. Blod, mod och envishet: På spaning efter sjukdomarnas väsen. Spånga, Sverige: Beijbom Books AB, 2012.

3. Seyfried TN. Cancer as a metabolic disease: On the origin, management, and prevention of cancer, Hoboken, NJ: Wiley, 2012.

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner