Skip to main content

Oppdatering om stråling fra andre land

I Norge har vi knapt noen debatt om negative helsepåvirkninger av stråling fra trådløs kommunikasjon. I andre land derimot foregår det ikke bare debatter, men det skjer også mye i praksis. Her gis noen eksempler.

Tekst Iver Mysterud Foto Shutterstock

Organisjonen EMR Australia utgir et nyhetsbrev om ikke-ioniserende stråling og helse, EMR and Health.1 Det er gratis og kommer ut fire ganger i året. Her oppsummeres massevis av ny forskning i hvert nummer, og man får et innblikk i mye som skjer ute i verden. I denne artikkelen gir vi en del eksempler fra 2017-årgangen.

Frankrike

En fransk domstol har beordret fjerning av en automatisk vannmåler fra hjemmet til en kvinne med eloverfølsomhet. Etter at måleren ble installert i 2012, ble kvinnens symptomer forverret, og hun ble tvunget til å sove i bilen. Retten bestemte at den automatiske vannmåleren skulle erstattes av et ikke-trådløst alternativ.2

Paris har innført strengere grenser for eksponering for stråling. Etter diskusjoner med telekommunikasjonsselskaper kunngjorde borgermester Anne Hidalgo at eksponeringsgrensene ville bli redusert fra 7 V/m til 5 V/m. Dette tilsvarer 30 prosents reduksjon av eksponering for frekvensen 900 MHz, noe som vil gjøre grenseverdiene i Paris lavere enn i noen andre europeiske byer. Den nye forskriften vil også øke konsultasjonsperioden for å installere nye basestasjoner fra to til fire måneder.3

LES OGSÅ  Trær skadd av basestasjoner

Spania

En spansk domstol har tildelt full uførepensjon til en mann som lider av eloverfølsomhet, multippel kjemisk overfølsomhet og fibromyalgi. Den 47-år-gamle Rubén FB har bodd i en isolert landsbygd og fått omsorg av sin kone. Retten har også tilkjent mannens kones krav om omsorgslønn.2

Tyskland

En tysk ruterprodusent har anbefalt å ta forholdsregler for å begrense eksponering fra utstyret. Brukermanualen til Speedport WiFi-ruteren sier: ”Du bør ikke plassere den på soverom, barnerom og rom der folk skal oppholde seg, på grunn av de integrerte antennene til Speedport. Disse antennene sender ut og mottar elektromagnetiske bølger, for eksempel for WiFi. Målet er å holde eksponeringen for stråling så lav som mulig.” 4

Australia

En person bosatt i Byron Bay har vunnet en fem måneders kampanje for å få en automatisk strømmåler fjernet fra hjemmet. Strømmåleren ble installert av Origin Energy uten at eieren visste om det. Etter en appell til ombudsmannen i NSW Energy fikk eieren vite at strømmåleren kunne bli erstattet med en analog måler til en pris av $ 250.2

India

Høyesterett i India har bestemt at en mobiltelefonmast skal stenges etter klager på at strålingen den sender ut, har forårsaket saksøkerens kreft. Harish Chand Tiwari fortalte retten at han hadde blitt bestrålt av en nærliggende mast i 14 år. Som resultat av dette hadde han utviklet Hodgkins lymfom (lymfekreft). Retten bestemte at telefonmasten skulle deaktiveres i løpet av sju dager etter domgsavsigelsen.2

Japan

Japans barnelegeforening og Japans legeforening har delt ut en plakat til å henge opp på legekontorer. Den inneholder en advarsel om risikoen av overdreven bruk av smarttelefoner. På plakaten blir det påpekt at en konsekvens av omfattende telefonbruk kan være dårligere søvn, redusert akademisk ytelse og hjernefunksjon, mindre fysisk styrke, dårligere syn og kommunikasjonsevne.2

LES OGSÅ  Maur som strålingsindikator

Kilder:

1. http://www.emraustralia.com.au/website/emr-and-health-publications

2. EMR and Health 2017; 13 (1): 7.

3. EMR and Health 2017; 13 (2): 7.

4. EMR and Health 2017; 13 (4): 6.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner