Skip to main content

Bridgeskolen: Opplysende doblinger

La oss si at du har 13 poeng og lurer på hva du skal åpne med, men før det blir din tur, åpner motparten til høyre. Hva vil du gjøre da? Da har vi en rød lapp i meldeboksen med et kryss på. Den kalles en doblingslapp og kan bety flere ting, litt avhengig av hva som har skjedd rundt bordet tidligere. Men i eksemplet her vil en doblingslapp si at du har egen åpning, samtidig som den viser at du kan motta de umeldte fargene.

Tekst Simon Løvik

En dobling er opplysende dobling når den dobler motpartens åpningsmelding eller motpartens svar på en åpning. Din dobling forteller da at du har egen åpning. Hvor høyt man benytter opplysende dobling, må avtales med makker. En grei løsning kan være at man bruker opplysende dobling til og med 3 spar og at doblingene over det nivået blir mer straffebetonte. Så om meldingene går 1 spar – pass – 3 spar og du dobler, er den doblingen opplysende. Om meldingene går 1 spar – pass – 4 spar, er en dobling fra deg nå mer straffebetont.

LES OGSÅ  Ring opp-kortkunsten

Selv om man har egen åpning, er det ikke alltid riktig å doble opplysende for å vise egen åpning. Ofte vil det være riktig å melde inn i stedet for å doble, og en sjelden gang vil det være riktig å passe dersom du har verdiene i «feil» farger. Om de sitter med EKKnx i hjerter og motstanderen til høyre åpner i 1 hjerter, har du verdiene i «feil» farge.

Definisjonen av en opplysende dobling er:

– Mer enn 12 poeng

– En d obling av motpartens fargemelding på 1-, 2- eller 3-trinnet forutsatt at makkeren til den som dobler opplysende ikke tidligere har meldt. Motparten kan heller ikke ha meldt flere enn to farger.

Det må stilles visse krav til hvordan håndens fordeling og styrke skal være for at makker skal kunne vurdere sin egen hånd og melde deretter. Dersom doblingen bare skal vise 12+, vil det være vanskelig for makker å melde ut i fra det. For å forenkle ting for makker sier vi derfor at 1 av 3 krav må være tilstede for at man skal doble opplysende. Dersom man ikke tilfredsstiller ett av disse, men har åpning, er det ofte rett å melde inn i stedet. Kravene er:

1. Hender med åpningsstyrke og tilpasning til de umeldte fargene. Med det mener vi:

– Dersom motparten åpner i 1 major, bør en dobling vise 4 kort i motsatt major

– Dersom motparten åpner i 1 minor, bør en dobling vise 4-3 eller 4-4 i major

– Jo høyere motparten har meldt, desto større styrke kreves og bedre tilpasning til de umeldte fargene

2. Sterke balanserte hender som er for sterke til å melde inn 1 NT på (15-17)

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Litt mer om å svare 1NT på åpning

– Med 18-19 dobler man først og melder NT billigst mulig neste gang

– Med 20-21 dobler man først og hoppmelder i grand neste gang

3. Ensetere (en langfarge) eller tosetere (to lange farger) som er for sterke til kun en innmelding

– Med en god farge og 16+ dobler man først og melder fargen sin etterpå

– Med en god 6-kortsfarge og 16+ dobler man først og hoppmelder andre gang


Et spill for de mer drevne:

 

Meldingene var av det friske slaget og er ikke å anbefale til etterfølgelse. Makkerparet som spilte på BBO, fikk sjansen til å få til en såkalt uppercut. Det vil si at man først tar sine vinnere og deretter at makker stjeler et kort så høyt at en av dine egne trumf vokser til en vinner, noe den i utgangspunktet ikke var. Meldingene gikk som følgende:

Vest  Nord    Øst   Syd       

          1 kløver   4 spar       x

pass pass    pass

Nord:

? 1052

? K1074

? K8

? ED104

 

Vest:

? ——-

? ED6

? DKn9754

? Kn853

 

Øst:

? EKD9763

? 82

? 32

? 76

 

Sør:

? Kn84

? Kn953

? E106

? K92

Syd spilte ut hjerter 5 til dame, konge og liten. Nord skjønte at det ikke var mer å hente der og vridde fint til ruter konge til liten, liten og liten. Ny ruter til esset. Så fortsatte syd med kløver til esset og ny kløver til kongen. Nord og syd visste nå at øst hadde fordelingen 7-2-2-2, og syd fortsatt meget bra med ruter 10, som nord stjal med spar 10. Dermed vokser spar knekt til et stikk. Vakkert, og motparten melder sikkert mer forsiktig neste gang.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Å planlegge et spill

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner