Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Overdiagnostisering av AD/HD hos gutter

Overdiagnostisering av AD/HD hos gutter

Sveitsiske forskere ønsket å undersøke i hvilken grad terapeuter bruker diagnosemanualene (DSM-IV og ICD-10) korrekt ved diagnostisering av problemer med oppmerksomhetssvikt og hyperaktivitet (AD/HD). De sendte en grundig gjennomtenkt pasienthistorie til 1000 psykologer, psykiatere og sosialarbeidere og ba dem om å stille en diagnose. Pasienthistorien hadde flere varianter. I den første var alle kriteriene for dette atferdskomplekset oppfylt, men i de tre andre var bare noen av kriteriene oppfylt. I sistnevnte tilfeller skal man ikke sette diagnosen AD/HD. I tillegg ble det brukt versjoner der personen var gutt eller jente. I hele 17 prosent av pasienthistoriene der pasienten ikke oppfylte kriteriene til AD/HD, ble likevel diagnosen satt, og dersom pasienten var en gutt, var  sannsynligheten for at han fikk en diagnose, dobbelt så stor enn dersom pasienten var jente.

Denne studien underbygger at mange terapeuter ikke følger diagnosemanualene skikkelig og at AD/HD blir overdiagnostisert, spesielt hos gutter. Bakgrunnen for dette kan være at en høyere andel gutter enn jenter har diagnosen AD/HD og at terapeuter følger enkle tommelfingerregler for representativitet i stedet for å følge retningslinjene. Studien minner oss om at man bør være oppmerksom på muligheten for feildiagnostikk, spesielt hvis det gjelder en gutt. Uansett bør man ikke glemme at den beste måten å hjelpe mennesker på, enten de har en korrekt eller feilaktig AD/HD-diagnose, er  å lete etter årsaker til problemene. IM

Kilde:

Bruchmüller K, Margraf J, Schneider S. Is ADHD diagnosed in accord with diagnostic criteria? Overdiagnosis and influence of client gender on diagnosis. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2011; 80: 128-38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22201328

You may also like
Hartslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk
Muggsoppgifter kan gjøre deg syk!
Terapeutisk bruk av lys
Helsetips på SnapChat

Legg igjen et svar