Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > P-pillebruk og brystkreft

P-pillebruk og brystkreft

En ny studie fra USA fant at p-piller med høyt østrogeninnhold kan øke risikoen for å utvikle brystkreft. Risikoen ser ut til å være størst for kvinner som nylig har startet med slik prevensjon og i løpet av de første 12 månedene man tar det. Piller med høyt østrogeninnhold økte risikoen mer enn piller med moderat østrogennivå. Studien omfatter rundt 1 100 kvinner med brystkreft som ble sammenliknet med en kontrollgruppe. Selv om denne studien i seg selv ikke kan avklare om et eventuelt årsaksforhold, samsvarer den med en rekke andre studier som indikerer at østrogener kan bidra til brystkreft. IM

Kilde:

Beaber EF, Buist DSM, Barlow WE mfl. Recent oral contraceptive use by formulation and breast cancer risk among women 20 to 49 years of age. Cancer Research 2014; 74: 4078-89. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25085875

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar