Skip to main content
Søkeresultater for «stråling»

Ting tar tid…

Erfaring viser at endring av gamle vaner og oppfatninger tar lang tid. Dette gjelder også på helsefronten. Fra noen roper varsko om en mulig helsefare til en majoritet er overbevist om realiteten av denne, har mye vann rent ut i havet.

Avanserte målinger av hjernen

Ved hjelp av en spesialutviklet teknikk for å måle hjernens elektriske aktivitet er det mulig både å sammenlikne friske og skadde hjerner og hjerner som utsettes for svak stråling.

Eloverfølsomhet i Sverige

Takket være et stort svensk prosjekt ved man en del om hvem som er eloverfølsomme, hva de sliter med og hva som kan hjelpe mot plagene.

Frontfigur for lavere grenseverdier

Flere land og områder i Europa har lavere grenseverdier for å beskytte befolkningens helse mot stråling enn Norge. Det er både teknisk og praktisk mulig å håndheve like lave grenseverdier i Norge.

Forholdene i Norge

Både i Norge og andre land er det høy politisk og faglig aktivitet på området svak stråling og helse. Sivilingeniør Sissel Halmøy mener at det skjer mye positivt.

Helse i en trådløs verden

Sliter du med søvnproblemer eller depresjon, eller er du kanskje overfølsom for mobilstråling? Da ville du hatt utbytte av en konferanse om svak stråling og helse i Oslo i september. 

Grå stær kan motvirkes med kosttilskudd

Fordi øyet utsettes for UV-stråling når man er ute i dagslys, må linsen og øyevæsken beskyttes av antioksidanter og enzymer for å motvirke oksidative skader. Grå stær virker å være en konsekvens av manglende beskyttelse.1

Solprising i D-dur

Johan Moan er en av verdens mest kjente og anerkjente forskere innen lysbehandling av kreft og de biologiske virkningene av vitamin D. Hans arbeid har blant annet ført til at hundretusener av mennesker har fått bedre behandling mot hudkreft. I september 2010 mottok han Universitetet i Oslos pris for framragende forskning.

Mobiltelefoni og strålefare

Tiårets kanskje viktigste helsebok er skrevet av den svenske miljø-økonomen og journalisten Mona Nilsson. Mobiltelefonins hälsorisker har nok sprengkraft til å skape ramaskrik i mediene, føre til reguleringer av mobiltelefonbransjen, få mobilselskapers børskurser til å stupe og iverksette omfattende granskninger av uredelig forskning og byråkratisk spill for galleriet.