stråling

Strålingsindikator ESI 21

ESI 21 er et måleapparat for elektromagnetisk høyfrekvent støy eller høyfrekvente elektromagnetiske felt og de fleste former for trådløst kommunikasjonsteknologi. Enheten er utstyrt med avanserte antenner som gjør at den er det et av få produkter i denne prisklassen høyfrekvent stråling (trådløs) med høy følsomhet. Apparatet måler et bredt spekter med god nøyaktighet. De superfølsomme antennene gjør at man i «full HF»-modus kan måle høyfrekvent støy nøyaktig, selv om signalet er relativt svakt (spesielt viktig for de som er eloverfølsomme)

Strålingsindikator ESI 23

ESI 23 er et måleapparat for elektromagnetisk støy, både lav og høyfrekvent Enheten er utstyrt med avanserte antenner som gjør at den er det eneste produktet i denne prisklassen som kan oppdage lavfrekvent (elektrisk og magnetisk) og høyfrekvent stråling (trådløs) med høy følsomhet. Apparatet måler et bredt spekter med god nøyaktighet. De superfølsomme antennene gjør at man i «full HF»-modus kan måle høyfrekvent støy nøyaktig, selv om signalet er relativt svakt (spesielt viktig for de som er eloverfølsomme)

Strålingsindikator ESI 24

ESI 24 er et måleapparat for elektromagnetisk støy, både lav og høyfrekvent Enheten er utstyrt med avanserte antenner som gjør at den er det eneste produktet i denne prisklassen som kan oppdage lavfrekvent (elektrisk og magnetisk) og høyfrekvent stråling (trådløs) med høy følsomhet. Apparatet måler et bredt spekter med god nøyaktighet. De superfølsomme antennene gjør at man i «full HF»-modus kan måle høyfrekvent støy nøyaktig, selv om signalet er relativt svakt (spesielt viktig for de som er eloverfølsomme)
1 2 3 4 26