Skip to main content
Søkeresultater for «stråling»

Strålingsteknologi mot eloverfølsomhet

Memon® miljøteknologi angis å ”harmonisere” stråling fra trådløs kommunikasjon, trådløse nettverk, høyspentledninger og andre moderne strålingskilder. Produsenten hevder at alle som utsettes for stråling, kan redusere de negative effektene ved hjelp av denne teknologien. 

Mobilstråling og hodesvulster

En rekke studier har funnet sammenheng mellom bruk av trådløs kommunikasjon (mobiltelefoni, trådløse telefoner) og risikoen for å utvikle svulster i hodet.

Forskning på stråling, helse og eloverfølsomhet

Forskning på negative påvirkninger av mobilstråling er vanskelig tilgjengelig grunnet ”politisk korrekte” tolkninger og forskere som har nære koblinger med mobilindustrien. Cand.scient. Ida Solheim ga på konferansen sin vurdering av hva som skjer.

Forskning og propaganda om effektene av mobilstråling

Boka Mobiltelefonins hälsorisker består av 12 kapitler fordelt på tre deler. Del 1 gir en generell bakgrunn til strålingstematikken. Det første kapitlet gir en kort innføring i elektromagnetisk stråling, og det andre om de offisielle grenseverdiene som er satt for å beskytte oss. Essensen i disse to kapitlene er at vår eksponering for elektromagnetiske felt […]