Skip to main content

Paracetamol, AD/HD og autisme

[wcm_restrict]

Amerikanske forskere har funnet sammenheng mellom eksponering for det smerte- og febernedsettende medikamentet paracetamol under svangerskap og økt risiko for at barnet senere skal utvikle uoppmerksomhet og hyperaktiv-impulsiv atferd (AD/HD) og autismespekterforstyrrelse. Forskerne fulgte nesten 1 000 mødre og barn i rundt 20 år. Analyser av innholdet i navlestrengsblod fra svangerskapet ble sett sammen med diagnoser som barna senere hadde fått registrert hos legen. 

Forskerne fant en klar, doseavhengig sammenheng mellom eksponering for paracetamol og risikoen for å utvikle AD/HD og autisme: Jo høyere eksponering, desto større var risikoen. Studien underbygger tidligere forskningsfunn som viser at eksponering for paracetamol i svangerskapet øker risikoen for at barnet skal få nevrologiske utvik-lingsforstyrrelser senere i livet. IM

Kilde:

Ji Y, Azuine RE, Zhang Y mfl. Association of cord plasma biomarkers of in utero acetaminophen exposure with risk of attention-deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder in childhood. JAMA Psychiatry 2020; 77: 180–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31664451/

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Heksejakten på Andrew Wakefield