Skip to main content

Parkinsons sykdom

Ny forskning tyder på at Parkinsons sykdom kan begynne i mage- og tarmkanalen og spre seg via vagusnerven til hjernen. Denne nerven består av cirka 80 000 nervefibre som bruker 80 prosent av kapasiteten til å samle inn data om prosesser i kroppen og 20 prosent til å styre dem, særlig fra lungene, hjertet, mage- og tarmkanalen, leveren og milten.

Det er kjent at mange parkinsonpasienter lider av plager i mage- og tarmkanalen, for eksempel forstoppelse, før de får en parkinsondiagnose. Danske forskere har studert nesten 15 000 personer som har fått kuttet deler av vagusnerven (den 10. hjernenerven) med en prosedyre kalt vagotomi. Denne prosedyren var vanlig i tidsrommet 1970–1995 for å behandle magesår.

Hvis det er slik at Parkinsons sykdom starter i tarmen og sprer seg gjennom vagusnerven, bør disse vagotomipasientene være naturlig beskyttet mot å utvikle denne sykdommen. Det viste seg at pasienter som har hatt hele vagusnerven kuttet av, hadde lavere risiko for å utvikle sykdommen. Pasienter som imidlertid bare hadde en liten del av vagusnerven kuttet av, hadde ikke lavere risiko.

LES OGSÅ  Coimbra-protokollen – megadosebehandling med vitamin D

Andre forskere har reist hypotesen om at årsaken til Parkinsons sykdom kan være en sykdomsframkallende mikroorganisme som spres fra tarmen til hjernen via vagusnerven, og den nye studien er konsistent med denne hypotesen.

Det er opp til framtidig forskning å undersøke hvorvidt en kronisk, langsomt utviklende infeksjon kan være sentral i utviklingen av Parkinsons sykdom på denne måten. IM

Kilde:

Svensson E, Horváth-Puhó E, Thomsen RW mfl. Vagotomy and subsequent risk of Parkinson’s disease. Annals of Neurology 2015; 78: 522–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26031848


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner