Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom

Ny forskning tyder på at Parkinsons sykdom kan begynne i mage- og tarmkanalen og spre seg via vagusnerven til hjernen. Denne nerven består av cirka 80 000 nervefibre som bruker 80 prosent av kapasiteten til å samle inn data om prosesser i kroppen og 20 prosent til å styre dem, særlig fra lungene, hjertet, mage- og tarmkanalen, leveren og milten.

Det er kjent at mange parkinsonpasienter lider av plager i mage- og tarmkanalen, for eksempel forstoppelse, før de får en parkinsondiagnose. Danske forskere har studert nesten 15 000 personer som har fått kuttet deler av vagusnerven (den 10. hjernenerven) med en prosedyre kalt vagotomi. Denne prosedyren var vanlig i tidsrommet 1970–1995 for å behandle magesår.

Hvis det er slik at Parkinsons sykdom starter i tarmen og sprer seg gjennom vagusnerven, bør disse vagotomipasientene være naturlig beskyttet mot å utvikle denne sykdommen. Det viste seg at pasienter som har hatt hele vagusnerven kuttet av, hadde lavere risiko for å utvikle sykdommen. Pasienter som imidlertid bare hadde en liten del av vagusnerven kuttet av, hadde ikke lavere risiko.

Andre forskere har reist hypotesen om at årsaken til Parkinsons sykdom kan være en sykdomsframkallende mikroorganisme som spres fra tarmen til hjernen via vagusnerven, og den nye studien er konsistent med denne hypotesen.

Det er opp til framtidig forskning å undersøke hvorvidt en kronisk, langsomt utviklende infeksjon kan være sentral i utviklingen av Parkinsons sykdom på denne måten. IM

Annonse:

Kilde:

Svensson E, Horváth-Puhó E, Thomsen RW mfl. Vagotomy and subsequent risk of Parkinson’s disease. Annals of Neurology 2015; 78: 522–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26031848

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar