Skip to main content

Pasientforening for homøopatisk medisin

NHPF har alltid arbeidet for folks rett til å velge en rimelig behandlingsform, som verken skader den enkelte pasient eller naturen: homøopati. Vi kjemper også for at alle skadevirkninger av vaksiner og medikamenter skal fram i lyset. 

Tekst Thore K. Aalberg     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Norsk Homøopatisk Pasientforening (NHPF) ble etablert i 1951. Foreningens hovedmål har i alle år vært å spre informasjon om homøopati og bidra til anerkjennelse av denne behandlingsformen. NHPF har i dag ca. 800 medlemmer. Her forteller Thore K. Aalberg hva organisasjonen er mest opptatt av.[/gdlr_box_icon]

Gartner Einar Larsen (1888-1955) var ikke den første homøopaten i Trondhjem, men uten tvil den mest profilerte i byen og kanskje til og med på landsbasis. I 1936 hudflettet han legemiddelindustrien og var usedvanlig kritisk til vaksinasjon og kirurgiske inngrep på levende dyr (viviseksjon).1 Dette var mer enn nok til at han måtte gi ut Den homøopatiske huslæge på eget forlag.2 Når han så i tillegg skrev om kvikksølvforgiftning, at vanlig bordsalt forårsaker flere sykdommer enn alkohol og nikotin til sammen og tok et oppgjør med storkapitalen, er det ikke merkelig at han fikk hele etablissementet i mot seg. Vi vet jo i dag hvor kontroversielt det fortsatt er å antyde at næringsinteressene går foran alt. Da kan en vel forestille seg hvor provoserende det var å skrive følgende for over 75 år siden:2, s. 103

”Hvad har ikke Wall Street (pengemakten) tjent på hvetepulveret, hvad har ikke kull- og farveindustrien tjent på de ofte meget syntetiske lægemidler og likeså serumtrustenes fortjenester på barnemishandlingene og dyrepinslene takket være folks godfjottethet, autoritetsdyrkelse og autoritetstro.”

LES OGSÅ  Norsk regelverk for kosttilskudd strengest i hele EU?

Einar Larsen var primus motor i å få etablert Norsk Homøopatisk Forening, som så dagens lys 10. april 1951, på dagen 196 år etter Samuel Hahnemanns fødsel. Foreningen skiftet navn til Norsk Homøopatisk Pasientforening (NHP) i 1993. For få år siden endret vi forkortelsen til NHPF.

Selv om foreningen var autoritær med ”militære kommandostrukturer”, fikk den utrettet mye. Det står all respekt av at foreningen hadde mot og evne til å gå til sak mot staten.

I henhold til ”Giftplakatloven” av 19043 var det bare leger som kunne skrive ut medisin som inneholdt gift. Argumentasjonen fra Helsedirektoratet, med Karl Evang i spissen, var ganske hul. Folk kunne ikke lenger kjøpe homøopatmedisin fordi den var giftig, men i samme åndedrag ble det hevdet at den var virkningløs. Etter å ha tapt i Oslo Byrett i 1963 og i Eidsivatings lagmannsrett, vant foreningen fram i Høyesterett i 1966. Men det tok enda et år før Sosialdepartementet, etter ulike prokuratorknep, friga salget av såkalt giftig homøopatisk medisin.

Politiske prosesser

I tøværet som oppsto på 80-tallet, ble foreningen tatt inn i varmen av helsemyndighetene. Som den eneste pasientforeningen innen alternativ medisin kom ikke NHP med i utredningsgruppa om alternativmedisinens plass i det framtidige Helse-Norge. NHP fikk imidlertid delta i referansegruppa. Siden Aarbakke-utvalget la fram sin innstilling i 1997,4 har dessverre arbeidet for å få en autorisasjonsordning for homøopater stått i stampe. Det eneste vi har lyktes med etter den tid, var at det ikke ble innført moms på homøopatisk behandling. Vi ønsket velkommen Helsedirektoratets forslag til studieplaner både i homøopati og akupunktur, som begge ble lagt fram i 2004 etter en bestilling fra Helsedepartementet. Men siden da har lufta gått ut av ballongen, ifølge Helsedirektoratet.

NHPF tror at politiske beslutninger kan bidra til at homøopati og annen seriøs alternativ medisin kan få gjennomslagskraft. Før forrige Stortingsvalg (2008) gjennomførte vi en undersøkelse hvor de politiske partiene ble spurt om de ville arbeide for et vedtak om autorisasjonsordning, mastergradsutdanning for homøopater og samme egenandel hos homøopat som hos allmennlege. I Soria-Moria-erklæringa5 er alternativ medisin ikke omtalt.

LES OGSÅ  Media, vaksiner og homøopati

Vi fikk ikke svar verken fra Høyre eller Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet. Det mest utfyllende svaret fikk vi fra Sosialistisk Venstreparti. Rødt svarte nei på alle spørsmålene, mens Demokratene, Pensjonistpartiet og Kystpartiet svarte ja på alle våre spørsmål. Fremskrittspartiet var i utgangspunktet positivt. De andre partiene var mer eller mindre negative og avventet ”vitenskapelig bevis” for at homøopati virker.

Begrunnelsen for å ikke likestille seriøs alternativ medisin med skolemedisin kunne like gjerne ha vært skrevet av Legeforeningen. At folk blir friske av behandlinga, er tydeligvis ikke godt nok selv om forskning viser at halvparten av Norges befolkning benytter seg av alternativ medisin. På verdensbasis er homøopati og akupunktur de mest brukte formene for naturmedisin. Media ville ikke publisere resultatene av undersøkelsen. For å skape endringer vil politisk stemmegivning kanskje kunne ha en viss betydning.

Målsetninger

Foreningens hovedmål har i alle år vært å spre informasjon om homøopati og bidra til anerkjennelse av denne behandlingsformen. Det gjenspeiler seg i vårt medlemsblad Homøopatisk Tidsskrift. I tillegg er vi opptatt av ernæring og alle skadene som kan tilbakeføres til vaksinasjoner, skadelige medikamenter og følgene av vår moderne sivilisasjon i form av giftige stoffer i luft, vann og i mat og drikke. Vi har innsett at vi ikke når ut til mange nok gjennom vårt tidsskrift og har en løpende diskusjon om hva vi skal gjøre. Det er en utfordring å komme gjennom lydmuren til politikere, som er maktesløse overfor legemiddel- og næringsmiddel-industrien. Til nå har vi ikke hatt media på vår side, og ifølge Pressens Faglige Utvalg kan media være så ubalansert de vil i sin saksfremstilling.

LES OGSÅ  Homøopati i andre land

NHPF oppfordrer alternative utøvere til å tilby gratis behandling til sentrale politikere og sentrale aktører innen media, samt idoler innen både idrett og kultur. Det gir en helt annen påvirkningskraft når noen erfarer homøopatiens positive virkninger på kroppen enn bare å appellere til den sunne fornuft. Det er imidlertid ikke sikkert at vi gjennom et slikt tiltak vil lykkes. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland ble behandlet for en alvorlig sykdom med homøopati uten at det ser ut til å ha påvirket Arbeiderpartiets helsepolitikk.

Uansett hva som skjer, er det viktig at vi fortsetter samarbeidet med likesinnede i Norge innen alternativ behandling og holder oss unna ”falske profeter”. Vi har knyttet oss til foreninger i EU ved å delta i Den europeiske føderasjonen av homøopatiske pasientforeninger (European Federation of Homeopathic Patients Associations, EFHPA), som har som mål å fremme homøopatien i hele Europa. Dette engasjementet er spesielt viktig akkurat nå fordi sterke krefter arbeider mot homøopatien. Derfor er det stort behov for at Norsk Homøopatisk Pasientforening fortsetter det arbeidet som grunnleggerne av foreningen satte seg fore ved starten i 1951! Les mer på www.nhpf.no. 

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Thore K. Aalberg (f. 1946) er leder i Norsk Homøopatisk Pasientforening (NHPF). Han er utdannet homøopat og cand.polit. og har i mange år arbeidet på universitet og høyskole med utdanning av sosial- og helsepersonell samt lærere. Han er nå pensjonist og står på barrikadene for alternativ medisin E-post: thoreaalberg@yahoo.no[/gdlr_box_icon]

Kilder

1.  http://no.wikipedia.org/wiki/Viviseksjon.

2.  Larsen E. Den homøopatiske huslæge. Trondheim: Eget forlag, 1936.

3.  Plakat om handel med gifter og apotekvarer fra 1842 ble revidert i 1846, 1865, 1888, 1904 1919.

4.  Aarbakke J, Befring AK, Bjørgan BU mfl. Alternativ medisin. NOU 1998:21. Sosial- og helsedepartementet, Oslo 15. desember 1998.

5.  www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/rapporter_planer/rapporter/2005/soria-moria-erklaringen.html?id=438515


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner